OUNAS
Oppimisen, opiskelun ja opetuksen
tutkimuskeskus

OUNAS on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan didaktiikan, kasvatuspsykologian, erityispedagogiikan ja aikuiskasvatuksen tutkimusyksikkö. Nimensä mukaisesti sen toiminta kohdistuu oppimisen, opiskelun ja opetuksen teoriaan ja käytäntöihin sekä niiden välisiin suhteisiin.

Keskus toimii yhteistyössä tiedekunnan mediapedagogiikkakeskuksen ja naistutkimuksen yksikön kanssa. Toiminta on monitieteistä, joten se verkostoituu myös lähialojen, kuten psykologian ja yhteiskuntatieteiden muiden tutkimusyksiköiden kanssa.  Koska oppiminen, opiskelu ja opetus ovat kaiken käytännön toiminnan keskeisiä perusteita, keskus etsii yhteyksiä kasvatuksen, opetuksen ja työelämän kenttäorganisaatioihin, kutsuu niissä toimivia tutkijoita ja jatko-opiskelijoita mukaan toimintaansa ja on valmis suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä tutkimushankkeita.

Ounaksen johtajana toimii professori Esa Poikela . Ounakseen kuuluu neljä tutkimusohjelmaa, joilla kullakin on oma koordinaattorinsa. Tarkempia tietoja tutkimusohjelmista, koordinaattoreista ja tutkijoista löytyy vasemmalla olevista linkeistä.

Tiedostot