Helena Koskinen


Koskinen Helena
Ph.D.
M.Sc.  University Lecturer
(Adult and Vocational Teacher Education)
+ 358 (0) 404844117
helena.koskinen[at]ulapland.fi
 

 

Research interests

Teaching, learning and studying in adulthood
Informal learning / focus on learning in interaction between family generations
Cultural practises of school

Actual research

How do the web-based learning tasks support the development in pedagogical expertise during pedagogical studies?

Learning in interaction between family generations - transmission of cultural knowledge

Recent publications

Koskinen, H.  Reflective learning in blended process.  Teoksessa Sulautuva opetus; käytäntöjä ja pedagogiikkaa (toim.) Joutsenvirta, T.& Myyry, L.. Helsingin yliopisto.  Valtiotieteellisen tiedekunnan verkko-opetuksen kehittämisyksikkö. Verkkojulkaisu: http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/julkaisut/sulautuva2010.pdf

Koskinen, Helena. 2009.  Opettajuus rakentuu reflektiossa.  Teoksessa W5W2 - Pilotoinnilla kohti oppimisen kumuloitumista (toim.) Rahkonen, A.; Isola, M. & Wenneström, M.  Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja.  Dialogeja 12. 102-117.  Saatavissa myös http://www.oulu.fi/oky/julkaisut_ja_materiaalit/dialogeja/dialogeja_12.pdf

Koskinen, Helena. 2008. Perhesukupolvien väliset kohtaamiset arjen oppimiskokemuksina. teoksessa Aikuiskasvatus kevytyhteisöjen ajassa. Poikela, S. & Ylitapio-Mäntylä, O (toim.) Lapin yliopistokustannus: Rovanimei. Verkkojulkaisu:
http://www.ulapland.fi/includes/file_download.asp?DeptID=7311&fileid=14684&file=20081210151651.pdf&pdf=1 , 61-72.

Koskinen, Helena. 2008. Toinen tie opettajaksi. Teoksessa Tutkimustarinoita Ounaksen varrelta. (toim.) Poikela, E. & Poikela, S. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi, 126-138.

Koskinen, Helena 2005. Kansanopistojen toimintakulttuuriset vahvuudet. Teoksessa (toim.) Heikkinen, Anja.  Aikuiskasvatuksen tutkimuspolut. Kansanvalistusseura: Helsinki, 78–98.

Koskinen, Helena 2005. Monet talot – monet tarinat. teoksessa Kansanopistokirja (toim.) Virtanen S & Marjomäki, V. Kansanvalistusseura: Saarijärvi 30- 50.

Koskinen, Helena. 2004. Tulevaisuuden opettaja – juurillaan tässä ajassa. Kide Lapin yliopiston yhteisölehti. 6 /2004. Lapin yliopisto: Rovaniemi, 18–19.

Koskinen, Helena 2003a. Pohjoismaisilta juurilta kohti maailmanlaajuista toimijuutta. Sarjassa Acta Universitatis Tamperensis 948/2003. Tampere University Press: Tampere.

Koskinen, Helena 2003b. Pohjoismaisilta juurilta kohti maailmanlaajuista toimijuutta. Verkkojulkaisu:  http://acta.uta.fi/haku.phtml

Koskinen, Helena 1999. Koulu elämää varten – kansanopisto vastaa haasteeseen. Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.
Elektroninen aineisto
http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/h/helkos.pdf


CONFERENCE PAPERS AND ABSTRACTS 

Koskinen, Helena. 2010.  Aikuisopettajana toimimisen haasteita opettajan pedagogisia opintoja opiskelevien kokemana.  Aikuiskoulutuksen tutkijatapaaminen 17.-19.2.2010.  Joensuu

Koskinen, Helena. 2010.  Oppimiskokemuksia ja reflektiota kohteena opettajan pedagoginen osaaminen.  Sulautuva opetus - blended learning seminaari.  Helsingin yliopisto.  Helsinki 11.-12.3.2010

Koskinen, Helena.  2009.  Five steps forward - developing pedagogical expertise during teacher training. 14th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and teaching. 1.-4.7.2009. Rovaniemi

Koskinen, Helena. 2008. Asiantuntijuuden kehittymisen reflektio. W5W – pilottitapaaminen Oulun yliopisto 1-2.10.2008.

Koskinen, Helena. 2008. Learning in interaction between family generations. 4th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR) 24-27.9.2008 Jyväskylä

Koskinen, Helena. 2008. Web-based tool to develop pedagogical expertise during teacher training. ISATT 2008 Symposium - Teacher as a Researcher and Research on and for Teachers. 2-3.6.2008 Rovaniemi.

Koskinen, Helena. 2008. Mitä arjessa opimme – sukupolvien väliset kohtaamiset oppimiskokemuksina. 8. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen. 14–15.2.2008 Rovaniemi.

Koskinen, Helena. 2007. Odotuksia ja toteutumia. Erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60op) lapin yliopistossa 2004–2007.
Kasvatustieteiden tiedekunta. Täydennyskoulutusyksikkö. Lapin yliopisto. Arviointiraportti.

Koskinen, Helena  . 2007. Learning in interaction between family generations. the Second Nordic conference on Adult learning Meaning, Relevance and Variation, Linköping 17-19.4.2007.

Koskinen, Helena. 2006. Kulttuuritiedon välittäminen sukupolvien välisessä vuorovaikutuksessa. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen Hämeenlinna. Abstrakti. http://www.uta.fi/entrenet/Tutkijatapaaminen/esitykset/koskinen.pdf

Koskinen, Helena.2004. Kansanopistojen toimintakulttuurista. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen 12-13.2.2004 Jyväskylä.

Koskinen, Helena. 2003. Kirjoituksia kansainvälisyydestä. Analyysiä Aikuiskoulutuksen maailma, Kansanopisto ja Aikuiskasvatus lehtien kansainvälisyysteksteistä vuonna 2002. Esitelmäteksti.