Kirsi-Marja Saurén


 

PhD (Education)
BBA (Entrepreneurship)

 

Research interests

  • Critical education
  • Alternative education and free schools
  • Counterintuitive research
  • Entrepreneurial thinking and creative entrepreneurship

 

Publications

Saurén, K-M (2008) Asiantuntijavalta – koulutettu mielikuvitus. Systemaattinen analyysi Ivan Illichin tuotannossa esitetystä köyhyyden modernisoitumisesta kulutusyhteiskunnassa  Acta Universitatis Lapponiensis 147. Rovaniemi: Lapin Yliopisto.

Saurén, K-M (2008). Illichin utopia: toivon ja tasa-arvon pedagogiikka. Teoksessa Lanas, Maija, Niinistö, Hanna & Suoranta, Juha (toim.) (2008). Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 2. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos.

Saurén, K-M (2008). Kouluton ja kasvattava yhteiskunta – Illichin utopia. Teoksessa Määttä, Kaarina & Uusitalo, Tuula (toim.) (2008). Kasvatuspsykologian näkökulmia ihmisen voimavarojen tueksi. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Saurén, K-M (2008). Oppimisverkot, silta koulutusyhteiskunnasta kasvattavaan yhteiskuntaan. Systemaattinen analyysi Ivan Illichin teoksesta Deschooling Society. http://olos.ulapland.fi/onayte/julkinen/upl.php?c=ONAYTE&f=5471.pdf