Mari Räkköläinen

Planning Specialist, Project Manager
Finnish National Board of Education (FNBE)/ Evaluation Unit
mari.rakkolainen[at]oph.fi 

Mari Räkköläinen is the leader of the national project for developing a national system of evaluating learning results based on skills demonstrations (in Finland). The test system to become part of vocational qualifications is being developed in pilot and development projects coordinated by FNBE in 2002-2007. The development and experimentation have been done, in the main, with financial support from ESF. More on the project for developing the evaluation system and evaluation practises is available at www.oph.fi/ammatillinenesr

Research

In preparation, doctoral thesis in education, University of Tampere.
What do the skills test look like?
Modification of the ideas of evaluation and assessment in professional basic education.

Recent publications

Mari Räkköläinen & Kathryn Ecclestone 2005: The implications of using skills tests as basis for the national evaluation system of Finland. Outcomes from a pilot evaluation in 2002-2003 in Finland. Opetushallitus. Arviointi 1/2005

Mari Räkköläinen 2005. Kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen ammatillisiin perustutkintoihin. Arviointikokeilusta kohti käytäntöä. Opetushallitus. Arviointi 3/2005.

Anu Räisänen & Mari Räkköläinen 2005. Oppimistulosten arviointi laadunvarmennuksena. Ammatillinen koulutus. Teoksessa H. K. Lyytinen & A. Räisänen (toim.) Kehittämissuuntaa arvioinnista. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 6. Jyväskylän yliopistopaino, 193 - 211.

Mari Räkköläinen 2005. Kontrollista luottamukseen - tilivelvollisuus arvioinnissa. Teoksessa E. Poikela (toim) Oppiminen ja sosiaalinen pääoma.
Tampere: Tampere University Press, 71 - 100.

Mari Räkköläinen 2003. Accountability - mitä se oikein on? Teoksessa J. Honka, M. Susimetsä & U. Susimetsä (toim.) 2003. Ammattikasvatus ammentaa uutta maailmalta. Konferenssivaikutteita 2003: AERA ja ED-MEDIA, QUEM. Tampereen yliopisto. Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus. Hämeen ammattikorkeakoulu. HAMK & AKTK -julkaisuja 2/2003. Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy, 121 - 129.

Mari Räkköläinen & Ilkka Uusitalo (toim.) 2001: Työssäoppiminen ja ohjaus ammatillisissa oppilaitoksissa. Pedagogia -sarja. Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Mari Räkköläinen 2001: Ammatillisen oppilaitoksen ja työelämän yhteistyö. Teoksessa Räkköläinen & Uusitalo (toim): Työssäoppiminen ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa. Kustannusosakeyhtiö Tammi, 34 - 47.

Mari Räkköläinen 2001: Työssäoppimisen ohjaus. Teoksessa Räkköläinen &Uusitalo (toim): Työssäoppiminen ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa. Kustannusosakeyhtiö Tammi, 104 - 135.

Mari Räkköläinen: Henkilökohtainen urasuunnitteluohjelma akateemisille. Teoksessa: Juusela T., Lillia, T. & Rinne, J. (toim.) 2000. Mentoroinnin monet kasvot. Yrityskirjat. Gummerus Jyväskylä.