Marja Kalske, PhD

Senior Lecturer of Finnish (as own language) and Literature

Research interests

Onomastics
Local history
Local dialects
Medieval history/ Book history

Selected publications

Väylän väreitä. tekstejä Tornionlaaksosta. (toimituskunnan Kolarin edustajana). Kolarin, Pellon ja Ylitornion lukioiden ja kirjastojen yhteistyöprojekti. Pello 1999. ISBN 952-5271-03.

Kolarilaisia leikkejä (toim). Kolarin lukio 1999.

Vad hästen inte heter? Ortnamnssällskapet i Uppsala årskrift 1999. Uppsala 1999.

Dominus Tuomas Sarkolaisen Raamattu. Viesti Lempäälän keskiajalta. Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto ja Lempäälän seurakunta. Lempäälä1999.  ISBN 951-98166-0-7.

Lempäälä ajan virrassa. Ihmisiä yhteisöissä, pitäjä maailmassa (pitäjänhistoria). Osa yhteispohjoismaista Nordliv-projektia. Asiantuntija Anneli Mäkelä-Alitalo.   Lempäälän kunta 1999. ISBN 951-98136-0-8.

Lempäälä I tidens ström. Människan I samfundet, en socken I världen. Lempäälä kommun 1999. (pitäjänhistorian ruotsinkielinen tiivistelmä) ISBN 951-98136-1-6.

Lempäälä az idök sodrásában. Emberek a Közösségben, község a világban. Tampere 2000. (pitäjänhistorian unkarinkielinen tiivistelmä) ISBN 951-98136-2-4.

Kirjojen maailmaan. Ristin ja Olavin kansaa. Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä ja Satakunnassa. Tieteellinen asiantuntija Christian Krötzl. Tampereen museoiden julkaisuja.  Tampere 2000. ISBN  951-609-119-9.

Maassa maahiaisten. (toim. ). Kolarin vanhaa kertomusperinnettä SKS:n kansanrunousarkiston kokoelmista. kansi ja piirrokset Susanna Ruotsalainen. Kolarin lukio 2000. ISBN 952-91-2228- 4.

Rymättylän murre. Lennart Saari – Eeva Matinolli – Marja Kalske: Rymättylän historia II.1. Asiantuntijana pentti Virrankoski. Rymättylän kunta ja seurakunta. Turku 2000. ISBN 951 – 99366 – 4-5.

Maan tasalta – kansojen väliltä. Suomen pohjoismaisen ystäväkuntatyön historiaa. Suomen Pohjola-Nordenin liittoja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto. (verkkokirja). www.pohjola-norden.fi.

Suomessa syntyneiden hevosten nimistö. (väitöskirja) Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja. Turku 2005. ISBN 951-29-2784-5.

Työhevosten nimet. Suomen maatalousmuseo Sarka. Loimaa 2006. ISBN 952-99569-4-0

Luonnon apu. Uotilainen kylpyläperinne. Tampere 2006. ISBN 952-92-0554-6.