Miia Hast


Miia Hast (* 1973), KL (Education)

Senior Lecturer, Pedagogy (Didactics) of Technology Education
+ 358 (0) 404844107
Miia.Hast[at]ulapland.fi

 

Research interests

Väitöskirjan työnimi: "Käsistä taitava vaiko päästä viisas". Teknisen työn ja teknologiakasvatuksen opetussuunnitelmaa kehittämässä.

  • oppiaineet: tiedonalat ja taitoaineet; käsityötä ja teknologiaa
  • opetussuunnitelmat: sisällön suunnittelun problematiikka
  • oppiminen: oppilaan suunnittelutaidon ohjaaminen
  • oppimisen konteksti: PBL; tiedonlajit (tietoperusta), käsitteet ja ajattelutaidot   
  • opetuksen konteksti: opettajan opetussuunnitelma-ajattelu
  • luokanopettajien koulutus ja osaaminen: teoreettinen ammattitaito ja pedagoginen ohjaus

 

Publications

Hast, M. (2004). Ymmärrys hoi – äly älä jätä. Teknologia-käsitteen ymmärtäminen opetuksen sisällön suunnittelun lähtökohtana. Lapin yliopisto. Kasvatustieteen lisensiaatin tutkimus.

Hast, M. (2003). Teknologiakasvatuksen haasteet perusopetuksen opetussuunnitelma-ajattelulle.Proceedings of annual TEKA/FATE Symposium. Abstracts book 2003. Technology Education & Educational Technology E-Training Practices. URN:ISSN:1459-6873.URL:http://ktk.urova.fi/ISSN 1459-6873.  Artikkeliin perustuva esitys TEKA Symposiumissa 11.10.2003

Hast, M. & Lehtonen, M. (2003). Ongelmaperustaisuus (PBL) teknologiakasvatuksen opiskelun ja opetuksen menetelmänä. Ongelmasta oivallukseen - Ongelmaperustainen opetussuunnitelma.The Third National Meeting on Problem-Based Learning "Problem-Based Learning Across Disciplines" Hämeenlinna, Finland 2003 April 4th - 5th. --- 4.-5.4.2003 Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Hast, M. & Lehtonen, M. (2002). Teknologian opetuksen sisällölliset kokonaisuudet. [Technology Education Content Areas] MET Technology Education Conference 12.12.2002. Helsinki . 

Recent courses taught

LAPE 0900  Basic studies on craft and technical work  (4 ects)

LAPE 0910 Advanced subject management in craft (2 ects)

LAER1320  Technical work and technology education  (25 ects)