Miia Heikkinen

Miia Heikkinen
MEd, Senior Lecturer
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences, Health and Social Care Department
+358 5220 8943
miia.heikkinen[at]kyamk.fi
AsEL (Assessment, Evaluation and Learning) Research Group

 

Research (doctoral thesis in education, University of Lapland)

Assessment Strategies for Problem-Based Learning - a Case Study in Kymenlaakso Polytechnic

Literature has shown that the ways the students are assessed influence what and how they learn. Problem-based learning is student-based approach to learning but many PBL-programmes are holding up with conventional assessment methods that concentrates learning outcomes and result evaluation instead of process assessment and feedback. My research is focusing the role of assessment and assessment strategies for PBL-curriculum.

Recent publications

Heikkinen, M. 2006. Kestävää arviointia kehittämässä. Teoksessa T. Kaivola & L. Rohweder (toim.) Korkeakouluopetus kestäväksi - opas YK:n kestävää kehitystä edistävänkoulutuksen vuosikymmentä varten. Opetusministeriön julkaisuja 2006: 4 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/opm_8_opm04.pdf?lang=fi

Heikkinen, M. 2005. Arvioinnin monet äänet. Teoksessa (toim.) Poikela, E. & Poikela, S. Ongelmista oppimisen iloa. Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tre University Press.