Mikko Pehkonen

PhD
Senior Lecturer in Physical Education
+358 (0) 404844129
mikko.pehkonen[at]ulapland.fi

 

Research

School physical education program in promoting the motor abilities of the students: This is a two-year follow-up study to compare two different physical education programs. The pupils studied were from two primary schools, grades 1 to 6. Their motor abilities were measured by several selected tests. The main aim is to compare a PE program in which the contents of the teaching are based on the periods of the rapid progression of different motor abilities to a traditional sport-based PE program.

The long-term effects of school physical education: The aim of the project is to find out how the school physical education can affect the motor ability and physical activity among the adults. The test subjects are young adults who were students in Finnish primary schools in the middle of 1980’s.

Recent publications

Pehkonen, M. 2006. Teaching and learning motor skills in school physical education. In K. Thomson, T. Jaakkola & J. Liukkonen (eds.) Promotion of motor skills in sports and physical education. University of Jyväskylä, Department of Sport Sciences. 123–141.

Pehkonen, M. 2004 Liikuntataitojen oppimisen ja opettamisen teesejä. Opetushallitus: EDU.fi Peruskoulu. Laatua liikuntakasvatukseen. 24.11.2004. Verkkomateriaali osoitteessa: http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,1329,1528,21094,19153

Pehkonen, M., Alakangas, J. & Vehkaperä A. 2003. Peruskoulun yläasteen koululiikunta aikuisiän liikunta-aktiivisuuden ennustajana. Teoksessa H. Sinevaara-Niskanen & R. Rajala (toim.) Kasvatuksen yhteisöt - uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Kasvatustieteen päivien 2002 julkaisu. Rovaniemi: Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 2. http://ktk.urova.fi/kasvatuspaivat/

Pehkonen, M., Parkkisenniemi, S. & Petrelius, A. 2003. Kyvyt vai taidot? Ominaisuuspainotteisen liikunnan opetussuunnitelman kokeilu peruskoulun luokilla 1-6. Osa I: Lähtökohdat ja opetussuunnitelman laadinta. Rovaniemi: Lapin yliopiston  kasvatustieteellisiä julkaisuja 5.

Ojanaho, M., Pehkonen, M. & Penttinen, S. 2003. Sportfolio - liikunnan opettamisen aapinen. Rovaniemi: Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 2.
 
Tervo, E. & Pehkonen, M. 2003. Telinevoimistelu. Teoksessa P. Heikinaro-Johansson, T. Huovinen & L. Kytökorpi (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY, 245-262.

Pehkonen, M. 2001. Liikunnan opetustapahtumatekijät ja taitojen oppiminen. Teoksessa: A. Puurula (toim.) Taito- ja taidekasvatuksen tutkimuksia. Kasvatustieteen päivien teemaryhmän esitelmät 2000. Helsinki: Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Studia Paedagogica 27, 81-87.

Pehkonen, M. 2000. Opetustapahtumatekijöiden laatu liikuntataitojen oppimisen selittäjänä. [Quality of the teaching process as an explanatory factor in learning motor skills]. Liikunta & Tiede 37, 6, 12-18. [english abstract].

Pehkonen, M. 2000. Liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen. Telinevoimistelutaidot ja peruskoulun liikunnanopetus. Teoksessa: I. Buchberger (toim.) Opettaja ja aine 2000. Ainedidaktiikan symposiumi 4.2.2000, osa 1. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 224, 104-110.

Pehkonen, M. 1999. Liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen. Telinevoimistelutaidot ja peruskoulun liikunnanopetus. [Learning and teaching motor skills. Gymnastics and physical education in comprehensive school]. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitoksen julkaisuja 2. (väitöskirja) [Doctoral thesis, english summary].