Raimo Rajala

University of Lapland
Faculty of Education

Ounas
Research Centre of Learning, Studying and Teaching
Yliopistonkatu 9 D
PL 122
96101 Rovaniemi
Finland
+358 (0) 407643848
raimo.rajala[at]ulapland.fi 

 
  Raimo Rajala, PhD (Education)
Professor of Education
Head of Research Programme  "Emotions and Social Relations at School"
 

Research interests

  • Teachers stress and coping
  • Learning strategies
  • Emotions and practice teaching
  • Teachers professional development

Participation in research projects

Teachers’ professional development in three European countries: University of Lapland, University of Minho and University of Lisbon, Portugal, and University of Novi Sad, Serbia and Montenegro 2004 -

Recent positions of trust

Vice-Dean of the Faculty of Education, University of Lapland 2002-2006

Vice-Rector of the University of Lapland (Information management) 1998-2001

Chair of the Finnish Educational Research Association (FERA) 2002-2003

Member of the FERA board 2001-2005

Member of the Steering Group of the Development Project for Teacher Education and Educational Sciences (VOKKE) 2002-2006

Recent publications

A selections

Refereed publications

Rajala, R. 1988. Teacher Stress and Coping: The Effectiveness of Coping Efforts from Prospective Perspective, Doctoral Thesis. University of Lapland Publications in Education, Series A: 3.

Rajala, R. 2001. Narrating teacher stress management [Stressinhallinta opettajien kertomuksissa]. University of Lapland Publication in Education 1.


Articles in refereed publications

Rajala, R. 1992. Type and Timing of Social Support in Adaptation to Stress in Student Teaching. In K. Hagtvegt & T.B. Johanson (Eds.) Advances in Test Anxiety Research, Volume 8. Lisse: Swets & Zeitlinger B.V.

Rajala, R. 2001. Stastical interaction analysis [Tilastollinen yhdysvaikusanalyysi]. In J. Aaltola & R. Valli (Eds.) Windows to research methods 2 [Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2]. PS-Kustannus: Jyväskylä.

Articles in refereed scientific journals

Rajala, R. 1989. Teacher Stress Model from the Prospective Perspective. The Finnish Journal of Education Volume 20,5. pp.377-383. (in Finnish, English summary).

Rajala, R. 1990. Causal Predominance of Cognitions in Disturbed Affects among Primary School Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research Volume 34,1. pp. 29-41.

Papers in refereed conference proceedings

Flores, M., Rajala, R., Veiga, A., Tornberg, A., Petrovic, V. & Jerkovic, I. 2005. Learning at Work: Potentials and Limits for Professional Development. Teoksessa J. Clark & M. Maguire (Eds.) Challenges for the Profesison: Perspectives, and directions for teachers, teaching and teacher education. Proceedings of the 12th ISATT International Conference, 3-6 July, Sydney, New South Wales: International Study Association on Teachers and Teaching (pp. 112-120).

Non-refereed publications and articles

Rajala, R. 1988. The Effectiveness of Coping among Young Primary School Teachers in H. Perho (Ed.) Research on Professional Development of Teachers and Teacher Education. Institute for Educational Research. Publication Series B. Theory into Practice 29. pp. 47-62. (in Finnish)

Rajala, R. & Saarinen, J. 1989. Study process among adult vocational school trainees from the perspective of adaptation to study situations [Ammatillisen aikuisopiskelijan opiskeluprosessi opiskelutilanteeseen sopeutumisen näkökulmasta]. University of Lapland Reports in Education B:8.

Rajala, R. 1990. Studying in evening courses in vocational school [Opiskelu ammattioppilaitoksen iltalinjalla]. University of Lapland Report in Education B: 15.

Rajala, R. 1993. Study problems, action in learning situations and study satisfaction at the University of Lapland [Lapin yliopiston opiskelijoiden opiskeluongelmat, toiminta oppimistilanteissa ja opintotyytyväisyys]. University of Lapland Reports in Education B: 19.

Rajala, R. 1995. Cognitions related to student teaching and coping efforts as predictors of psychic well-being and teaching skills. In J. Jussila & R. Rajala (Eds.) Border Crossings: Education in the Field of Social Sciences. University of Lapland Publications in Educations. Series C: 10. (in Finnish)

Rajala, R. & Eskola, J. 1995. Success and Failure in the Final Teaching Practice: Explanation Models. In J. Jussila & R. Rajala (Eds.) Border Crossings: Education in the Field of Social Sciences. University of Lapland Publications in Educations. Series C: 10. (co-author) (in Finnish)

Rajala, R. 1997. Personal Strivings, Action and Thinking Strategies, and Psychic Well-being Among Frist-year student Teachers. In J. Eskola (Ed.) Reflection, Realism, Constructionism. University of Lapland Publication in Education C:15.

Rajala, R. 1997. Life Tasks, Social Integration, and Action in Learning Situations as Predictors of Student Dropout Behavior and Study Satisfaction. In K.Kurtakko, O.Kivinen & J. Eskola (Eds.) Adult Education without Barriers: Discussion and and Research in European Context. University of Lapland Publications in Education C:16.

Rajala, R. 1999. Transition from University to Working Life: In Search for the Effectiveness of Education. In R. Linnakangas (Ed.)Education and Life course: Perspectives on the Effectiveness of Education. University of Lapland Publications in Social Sciences C: 28. (in Finnish)

Rajala, R. 2003. Experiencing Practice Teaching in late 1980’s and late 1990’s [Opetusharjoittelun kokeminen 1980- ja 1990-luvun lopulla] In R. Rajala & H. Sinevaara-Niskanen (eds.) Proceedings of The Finnish Educational Research Association Conference 2002 [Vuoden 2002 Kasvatustieteen päivät] University of Lapland Publications in Education 2.

Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. 2004. HelLa-projekti: Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisprojekti 2001-2003. Loppuraportti. Kasvatustieteiden tiedekuntien virtuaaliyliopistohanke (KasVi) 2001-2003. Verkkojulkaisu. [http://www.edu.helsinki.fi/media/hellaraportti.html]