Sari Poikela

University of Lapland
Faculty of Education

Ounas
Research Centre of Learning, Studying and Teaching
Yliopistonkatu 9 D
PL 122
96101 Rovaniemi
Finland
+ 358 (0) 4844166
sari.poikela[at]ulapland.fi


  Sari Poikela, PhD (Adult Education) 
Senior Researcher
Head of Research Programme “Context-based knowledge and competence”
Docent of Education (Problem-based pedagogy)
 

Research interests

  • Problem-based learning and pedagogy (PBL), PBL curriculum, teacher’s professional growth and knowing in the frame of PBL
  • Assessment, evaluation and learning, context-based assessment (CBA)
  • University pedagogy
  • Processes of learning at work and work community
  • Learning and studying in adulthood
  • Qualitative research, educational etnography

 

Participation in research projects

Head of Research Group of Assessment, Evaluation and Learning, AsEL, OUNAS, University of Lapland 2005-

Senior Researcher, ProBell - Research Group of Problem-Based Learning in Finnish Higher Education (www.uta.fi/eduta/probell) , University of Tampere and University of Lapland 2000 –
also part of LEARN Research Program 2003-2006 funded by Academy of Finland

Researcher, Etappi, Research Group of Learning and Studying in the Finnish Third Age Universities 1990-1992

Recent confidential posts

Chair of Organizing Committee, ”Bridging Work and Education” - International Conference on Problem-Based Learning, 9-11 June 2005 Lahti, Finland.

Member of Steering Committee of PBL and Information Technology Program (PBL-IT, 15 credits), Eduta Institute, University of Tampere 2004- 2006

Member of Student Election Committee, National Police School 2004- 2006

Head of Project, Professional Development Studies in Problem-based learning (PBL-PD, 60 credits, EU funded project) 2002-2005

Member of Advisory Committee of Curriculum Development in Forestry, Tampere Polytechnic 2003-2004

Recent publications

Poikela, E., Poikela, S. 2007. Reflektiivinen oppiminen ja kontekstiperustainen arviointi. Paper presentation. Understanding PBL as a Culture. Tutkimus käytäntöjen kehittämisen tukena. 7. Ongelmaperustaisen oppimisen konferenssi Suomessa. 29.-30.3.2007 Tampere. ProBell-tutkimusryhmä. Tampereen yliopisto.

Poikela, S., Micklin, P. 2007. Kontekstuaalisen arvioinnin jäljillä ongelmaperustaisessa lähihoitajakoulutuksessa. Paper presentation. Understanding PBL as a Culture. Tutkimus käytäntöjen kehittämisen tukena. 7.   Ongelmaperustaisen oppimisen konferenssi Suomessa. 29.-30.3.2007 Tampere. ProBell-tutkimusryhmä. Tampereen yliopisto.

Poikela, S., Vuoskoski, P., Kärnä, M. 2007. Developing New Environments for Learning and Knowing in Problem-Based Education. Paper presentation. International Symposium Reinventing Problem-Based Learning 7. -9.3. 2007, Singapore. Full paper. Published Conference Proceedings Book.

Vuoskoski, P., Poikela, S., Kärnä, M. 2007. Computer-Mediated and Computer-Supported Synchronous and Asynchronous Communication in Problem-Based Learning. Workshop presentation. International Symposium Reinventing Problem-Based Learning 7. -9.3. 2007, Singapore.

Poikela, E., Poikela, S. 2007. Reflective learning at work community. Paper presentation. The Ninth International LLinE Conference18.-20.1.2007, KVS Foundation and University of Lapland. Rovaniemi. Finland.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. PBL-opetussuunnitelma ja ongelmaverstas. Workshop. Constructing knowledge in information society – Tiedon hankinnan ja ongelma­perus­taisen oppimisen konferenssi 6.-7.6.2006. ProBell- ja WebSeal – tutkimusryhmät. Tampereen yliopisto. Tampere.

Poikela, S. 2006. Työssä oppiminen ja ongelmaperustainen pedagogiikka.
Alustus työryhmässä. Osaaminen, työelämä ja arviointi – kutsuseminaari 
8.2.2006 Helsinki. Opetushallitus.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Another way of thinking about research.   In E.Poikela & A. R. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere University Press: Tampere. 259-275.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Developing context –based assessment within the framework of problem-based learning. In E.Poikela & A. R. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere University Press: Tampere.227-255.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Learning and knowing at work – professional growth as a tutor. In E.Poikela & A. R. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere University Press: Tampere.183-207.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Problem-based curricula – theory, development and design. In E.Poikela & A. R. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere University Press: Tampere.71-90.

Poikela, S., Lahteenmäki, M-L. 2006. Mentoring tutor’s professional growth. In E.Poikela & A. R. Nummenmaa (eds.) Understanding Problem-Based Learning. Tampere University Press: Tampere. 277-290.

Poikela, E., Poikela, S. 2006. Arviointi ongelmaperustaisen pedagogiikan konteks­tissa. Teoreettisia lähtökohtia ja opettajien kokemuksia. Teoksessa Nummenmaa, Anna Raija & Välijärvi, Jouni (toim.) 2006. Opettajan työ ja oppiminen. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä. 139-153.

 

Poikela, E., Poikela, S. 2005. ProBell: A Finnish Problem-Based Learning (PBL) Research Network. In Barrett, T., MacLabhrainn, I., Fallon, H. (eds.) Handbook of Enquiry and Problem-Based Learning. Irish Case Studies and International Perspectives. AISHE, All Ireland Society of Higher Education & National University of Ireland, Galway. 217-225. http://www.nuigalway.ie/celt/pblbook/

Poikela, E., Poikela, S. (eds.) 2005. Problem-Based Learning in Context – Bridging Work and Education. Selected Papers Conference Book. International Conference on PBL . 9-11.6.2005. Lahti, Finland. Tampere University Press: Tampere.

Poikela, S. 2005. Learning at work as a tutor – the processes of producing, creating and sharing knowledge in a work community. Selected Papers Book.  Problem-Based Learning in Context – Bridging Work and Education. International Conference on PBL. 9-11.6.2005. Lahti, Finland. Tampere University Press: Tampere. 177-194.

Poikela, E., Poikela, S. 2005 (toim.) Ongelmista oppimisen iloa – Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere University Press: Tampere.

Poikela, E., Poikela, S. 2005. “Pedagogi on herännyt meissä”- ongelmaperustainen oppiminen sytytti. Teoksessa Poikela, E., Poikela, S. (toim.) Ongelmista oppimisen iloa – Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere University Press: Tampere. 11-26.

Poikela, E., Poikela, S. 2005. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma – teoria, kehittäminen ja suunnittelu.  Teoksessa Poikela, E., Poikela, S. (toim.) Ongelmista oppimisen iloa – Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere University Press: Tampere. 27-52.

Poikela, S. 2005. “Tutorina toimiminen on kuin jatkuvaa työssä oppimista.” Teoksessa Poikela, E. (toim.) Osaaminen ja kokemus – työ, oppiminen ja kasvatus. Tampere University Press: Tampere. 60-76.

Poikela, E., Poikela, S. 2004. Developing Evaluation – Context-Based Assessment and Problem-Based Learning. Conference Proceedings Book. ESREA: Between ’Old’ and ’New’ Worlds of Adult Education. European Research Conference, University of Wroclaw, Poland 16-19th September 2004.

Poikela, S., Portimojärvi, T. 2004. Opettajana verkossa. Ongelmaperustainen pedagogiikka verkko-oppimisympäristöjen toimijoiden haasteena. Teoksessa Korhonen, V. (toim.) Verkko-oppiminen ja yliopistopedagogiikka. Tampereen yliopisto. TAJU.

Poikela. S. 2003. Ongelmaperustainen pedagogiikka ja tutorin osaaminen. Tampere University Press: Tampere.

Poikela, S. , Lähteenmäki M.-L.2003. Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) ja tutorina kehittyminen. Ammattikorkeakoulututkimuksen verkkolehti 4/2003. http://www.tokem.fi/kever/kever.nsf/
(Problem- based learning (PBL) and development as a tutor)

Poikela, Esa & Poikela, Sari. 2002. Tieto ja osaaminen oppimisen lähtökohtana ja tavoitteena. Teoksessa Poikela, E. (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka - teoriaa ja käytäntöä. Tampereen yliopisto. TAJU.

Poikela, S. & Lähteenmäki, M.-L. & Poikela, E., 2002. Mikä on ongelmaperustaista oppimista ja mikä ei? Teoksessa Poikela, E. (toim.) Ongelmaperustainen pedagogiikka - teoriaa ja käytäntöä. Tampere University Press: Tampere.

Ojala, H. &  Poikela, S. 2002. Sukupolvet kohtaavat yliopistossa. Kokemuksia iän, intressien ja oletusten merkityksestä. Gerontologia 1/2002.

Poikela, E. & Poikela, S. 2001. Knowledge and Knowing in Problem-Based Learning. Refereed proceedings of 3rd Asia Pacific Conference on PBL 9-12 Dec 2001. Experience, Empowerment and Evidence. ISBN 0725911395.

Recent teaching

Learning at work and work community

Problem- based learning and educational psychology

Problem-based pedagogy and facilitating learning

Program of University pedagogy (25 credits, aimed for university teachers)

Professional Development Studies in Problem-based learning (PBL-PD, 60 credits,  EU-funded project) 2002-2005