Kasvatuksen ihmissuhteiden ja tunteiden tutkimusohjelma

Kasvatusta tarkastellaan ohjelman tutkimuksissa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tunnesuhteiden verkostojen näkökulmasta. Tutkimukset kohdistuvat oppilaiden ja opetusalan työntekijöiden stressiin ja työuupumukseen sekä niiden hoitamiseen johtamista ja muita ilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä kehittämällä. Pedagogisella rakkaudella on myös omat tutkijansa, samoin oppimisen mielekkyydellä ja itsearvostuksella.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia sekä laadullisen että määrällisen tutkimusotteen soveltamiseen.

Tutkimusohjelman koordinaattori

Raimo Rajala

Tutkijat