Kontekstuaalisen tiedon ja osaamisen tutkimusohjelma

Tutkimusohjelma kohdentuu koulutuksen ja työelämän pedagogiikkaan, oppimisen ja osaamisen kehittämiseen. Tutkimuskohteita ovat työssä oppimisen prosessit, ongelmaperustaisen pedagogiikan sovellukset, kontekstiperustaisen arvioinnin kehittäminen sekä aktiivinen kansalaisuuden ja yrittäjyyden edistäminen.

Ohjelman lähtökohtana on oppimisen ja osaamisen prosessien tutkiminen yksilön, ryhmän, organisaation ja yhteiskunnan muodostamissa kontekstuaalisissa vaikutussuhteissa.

Research Program on Contextual Knowledge, Knowing and Competence

Research program focuses on pedagogy of education and working life and on development of learning and knowing. Research objects are:

  • processes of learning at work
  • applications of problem-based learning
  • development of context-based assessment
  • advancement of active citizenship and entrepreneurship

The starting point of the research program is studying the processes of learning and knowing in the frame of contextual relationship between individuals, groups, organizations and society.

Tutkimusohjelman koordinaattori / Head of Research Program

Sari Poikela

Professorit / Professors

Kari E. Nurmi

Esa Poikela

Tutkijat / Researchers

Miia Heikkinen

Anneli Ilonen

Helena Koskinen

Tuula Kostiainen

Maija Kärnä

Ritva Mattila

Pirjo Micklin

Timo Pehrman

Marjo Raitavuo

Mari Räkköläinen

Kari Stachon

Pirjo Vuoskoski