Opettajankoulutuksen ja ainedidaktiikan tutkimusohjelma

Ohjelmaan kuuluvat tutkimukset kohdistuvat opettajuuteen, opettajankoulutukseen sekä eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opiskeluun ja oppimiseen. Pedagogisia ratkaisuja etsitään varsinkin pohjoisten ja perifeeristen alueiden erityistarpeisiin.

Ohjelma tähtää opetustoiminnan tieteellisyyden vahvistamiseen etsimällä opettajalle mahdollisuuksia ja välineitä toimia oman työnsä tutkijana. Tutkimusten perusteella välitetään uusinta tietoa peruskoulutuksen opiskelijoille ja täydennyskoulutusta hyödyntäen Pohjois-Suomessa kentällä toimiville opettajille.

Tutkimusohjelman koordinaattori

Raimo Kaasila

Tutkijat

Leena Aura

Jukka Enbuska

Anita Haataja

Lenita Hietanen

Marja Kalske

Outi Kyrö-Ämmälä

Anneli Lauriala

Suvi Lakkala

Anna-Maija Partanen

Mikko Pehkonen

Eeva-Liisa Peltokorpi

Taina Rantala

Kirsi-Marja Saurén

Seija Tuovila

Tuija Turunen

Seija Ulkuniemi

Tuula Uusitalo