Pohjoisen erityiskasvatuksen tutkimusohjelma

Ohjelman lähtökohtana ovat pohjoisen erityiskasvatuksen tarpeet. Keskeisenä tavoitteena on kaikille yhteisen koulun vaatimien käytänteiden ja opettajuuden toteuttamismuotojen löytäminen ja perusteleminen syrjäytymisvaaraa minimoivalla inklusiivisella pedagogisella teorialla.

Inkluusion nopeasti edetessä kaikissa aineissa tarvitaan oppilaiden erilaisuuteen ja ongelmiin sopivia ratkaisuja. Ohjelman suunnittelussa on jo mukana luku- ja kirjoittamisvaikeuksiin, matematiikkaan ja musiikkiin erikoistuneita tutkijoita.

 

Tutkijat

Suvi Lakkala

Kaisa Suomalainen