Jatko-opiskelu kasvatustieteiden tiedekunnassa

Kasvatustieteiden tiedekunnassa suoritetaan tieteellisinä jatkotutkintoina kasvatustieteen lisensiaatin (KL), kasvatustieteen tohtorin (KT) ja filosofian tohtorin (FT) tutkintoja.

Tieteelliseen jatkokoulutukseen voi hakea henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon, ja jolla on suoritettuna joko syventävät opinnot haetun jatkotutkinnon pääaineessa tai muut niihin rinnastettavat opinnot.

Jatko-opiskeluoikeuden hakuajat ovat 1.9.-20.10.2016 ja 1.3.-18.4.2017.

             

Oheisissa liitetiedostoissa löytyy hakulomake jatko-opintoihin ja jatkotutkinto-opas.