Aikuiskasvatustiede

Aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijat perehtyvät elinikäisen oppimisen teorioihin ja käytänteisiin, aikuiskoulutuksen rakenteisiin, työelämän johtamisen, koulutuksen ja kehittämisen erityiskysymyksiin sekä aikuiskoulutuksen kansainvälisiin trendeihin. Lisäksi syvennytään vapaan sivistystyön ja ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtäviin sekä tapoihin tuottaa koulutuspalveluja.

Nyky-yhteiskunnassa uudelleen koulutuksen ja jatkuvan oppimisen tarve on kasvanut. Aikuiskasvatustiedettä opiskelevat saavat koulutuksen ammatillisen aikuiskoulutuksen, työelämän koulutuskysymysten, yksityisen sektorin kehittämisen, työelämän tutkimuksen, konsultoinnin tai vapaan sivistystyön asiantuntijoiksi. Omaa suuntautumista vahvistetaan valitsemalla tutkintoon parhaiten sopivat sivuaineet.