LKAS3101 OHJATTU KENTTÄHARJOITTELU

Luokanopettajaopiskelija voi suorittaa ohjatun kenttäharjoittelun suoritettuaan LKAS2111 Ohjatun ainedidaktisen harjoittelun ja

LKAS2101 Pedagogis-didaktisen seminaarin II sekä kaikki LAPE0000 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op).

Kenttäharjoittelun kesto on neljä viikkoa ja sen ajankohta keväällä 2016 on 18.4.–17.5.2016. Harjoittelu on mahdollista ajoittaa myös muuhun ajankohtaan, mikäli samanaikaisesti ei ole muita läsnäoloa vaativia opintoja. Tästä on erikseen sovittava opettajankoulutuksen yliopistonlehtorin kanssa.

Ohjatun kenttäharjoittelun infotilaisuus järjestetään tiistaina 26.1.2016 klo 14–16 (ls 11).

Lukuvuoden 2015–2016 aikana suoritettavaan ohjattuun kenttäharjoitteluun ilmoittaudutaan helmikuun loppuun mennessä WebOodin kautta sekä merkitsemällä helmi-maaliskuun aikana kenttäharjoittelun paikka listaan, joka sijaitsee ktk:n 2. kerroksen ilmoitustaululla.  Listoja on kaksi:

  1. Lista Rovaniemen yhteistyökouluista sekä
  2. Lista muualla suoritettavasta kenttäharjoittelusta

 

Oheisessa liitetiedostossa (Kenttäharjoitteluopas) on kirjattuna ohjeistusta ohjatun kenttäharjoittelun suorittamiseksi.

Ohjatun kenttäharjoittelun vastuuhenkilöinä ovat kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen yliopistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä sekä kasvatustieteiden tiedekunnan amanuenssi Anne Autti.