Luontokasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus

LUKA-ryhmäkuva 2016.JPG

Syksyllä 2015 alkaneeseen, uuteen luontokasvatuspainotteiseen luokanopettajakoulutukseen otetaan vuosittain 18 opiskelijaa. Luontokasvatuspainotteiseen luokanopettajan koulutukseen ei haeta suoraan/erikseen, vaan koulutus sisältyy hakukohteeseen ”luokanopettajakoulutus”. Hakija kuitenkin ilmoittaa jo soveltuvuuskoevaiheessa (kun hakija kutsutaan soveltuvuuskokeeseen), mikäli hän hakee erityisesti luontokasvatuspainotteiseen luokanopettajan koulutukseen.

Luontokasvatuspainotteisen luokanopettajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa opettajia, jotka ymmärtävät luonnon merkityksen inhimilliselle kasvulle ja oppimiselle ja omaavat luontokasvatuksen toteuttamisessa tarvittavia tiedollisia, taiteellisia ja taidollisia valmiuksia. Koulutus kehittää valmiuksia toteuttaa luontokasvatukseen liittyviä pedagogisia projekteja ja niveltää oppimista lähiluontoon ja kulttuuriin. Koulutuksen jälkeen opettajat osaavat toimia eettisesti ja rakentavasti muuttuvissa kasvu- ja toimintaympäristöissä. He arvostavat kasvatus- ja opetustyössä yhdessä tekemisen, kokemusten ja tunteiden merkitystä. Luontokasvatuspainotteisen koulutuksen käyneet opettajat osaavat suunnitella monipuolisia oppimisympäristöjä, toteuttaa mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia ja tukea oppiainerajat ylittävää laaja-alaista osaamista.

Luontokasvatuspainotteisen luokanopettajakoulutuksen sisältöjä ovat muun muassa: kestävä kasvu ja kehitys, luonto- ja ympäristökasvatus, arktisen lähiluonnon ominaispiirteet ja monimuotoisuus, arktiset kulttuurit ja elämäntapa, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja koulutus sen edistäjänä sekä oppimisprojektien suunnittelu, toteutus ja arviointi.

LUONTOKASVATUSPAINOTTEISUUS PÄHKINÄNKUORESSA

• Työskentely koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä
  - luonto, lähiympäristö, ympäröivä yhteiskunta
• Kontaktien luominen koulun sidosryhmiin
  - tiedekeskukset, luontokeskukset, museot, leirikoulut, yritykset ja
    yhteisöt
• Opintojen monialaisuus ja moniammatillinen yhteistyö
• Tutkimus- ja kehittämistoiminta luontoon ja ympäristöön liittyvissä oppimisprojekteissa

Leiri_2012_8248 (1).jpg