LKAS3101 Ohjattu kenttäharjoittelu

Luokanopettajaopiskelija voi osallistua ohjattuun kenttäharjoitteluun suoritettuaan ohjatun ainedidaktisen harjoittelun (tai AD II -harjoittelun) ja pedagogis-didaktisen seminaarin II sekä kaikki perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op).

Kenttäharjoittelun kesto on neljä viikkoa ja sen ajankohta keväällä 2012 on 20.2.–23.3.12 (sisältäen talvilomaviikon). Harjoittelu on mahdollista ajoittaa myös muuhun ajankohtaan, mistä kuitenkin on erikseen sovittava opettajakoulutuksen lehtorin kanssa.

Lukuvuoden 2011–1012 aikana suoritettavaan ohjattuun kenttäharjoitteluun ilmoittaudutaan marraskuun loppuun mennessä WebOodin kautta sekä merkitsemällä marras-joulukuun aikana kenttäharjoittelun paikka listaan, joka sijaitsee KTK:n 2. kerroksen ilmoitustaululla. Listoja on kaksi:

  1. Lista Rovaniemen ja Pohjois-Suomen yhteistyökouluista sekä
  2. Lista muualla suoritettavasta kenttäharjoittelusta

Oheisessa liitetiedostossa (Kenttäharjoitteluopas) on kirjattuna ohjeistusta ohjatun kenttäharjoittelun suorittamiseksi.

Ohjatun kenttäharjoittelun vastuuhenkilönä on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa lehtori Outi Kyrö-Ämmälä