Opiskelijavalinta

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa voi opiskella kasvatusalan koulutuksessa (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus) sekä luokanopettajan koulutuksessa. Yliopistojen kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mukaisesti opiskelija suorittaa kasvatusalan koulutuksessa sekä luokanopettajakoulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin (KK, 180 op) että kasvatustieteen maisterin (KM, 120 op) tutkinnot. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tieteelliset ja ammatilliset valmiudet kasvatus- ja koulutusalan erilaisiin tehtäviin.

Kasvatusalan koulutuksen pääaine on kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai mediakasvatus. Pääaine valitaan opintojen aikana. Myös luokanopettajakoulutuksessa on pääaineena kasvatustiede.Sivuaineina tiedekunnassa voi opiskella erityispedagogiikkaa, globaalikasvatusta, kasvatuspsykologiaa, sukupuolentutkimusta sekä tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja oppimisessa. Sivuaineita voi opiskella myös muissa tiedekunnissa. Vapaasti valittavissa olevat ja monipuoliset sivuaineet mahdollistavat suuntautumisen oman kiinnostuksen mukaan.

Koulutus antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. Jatkotutkintoina voi suorittaa kasvatustieteen lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon sekä filosofian tohtorin tutkinnon.

VAKAVA -valintakoe

Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa tiistaina 3.5.2016 klo 13-15. Aineisto, josta VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla 31.3.2016 lähtien. http://www.helsinki.fi/vakava/

Koesalit valintakokeessa

Lapin yliopiston VAKAVA-koe järjestetään yliopiston päärakennuksessa (Yliopistonkatu 8) ja salit on jaettu aakkosjärjestyksessä (hakijoiden sukunimet) seuraavasti:

Fellman-sali (LS1)    A - L

LS2                           M - O

LS3                           P - S

Castren-sali (LS11)  T - Y