Kirjallisten töiden ulkoasuohjeet ja lähteiden merkitseminen


Kirjallisissa töissä, esseissä, referaateissa, kandidaatin tutkielmissa ja pro gradu- tutkielmissa noudetaan kasvatusalan vakiintunutta tapaa lähteiden merkitsemisestä ja lähdeluettelon laatimisesta. Ohjeet löytyvät viereisistä tiedostoista.

Lisäksi voit tutustua ohjeisiin Kasvatus-lehden linkistä (kirjoittajaohjeet, erityisesti kohdat 3, 4 ja 5).

Laajempien kirjallisten töiden, kuten pro gradu- tutkielman tai lisensiaatintyön, kansilehti tehdään yliopistopainossa.
Kansilehden jälkeiselle sivulle tulevat seuraavat tiedot:

  • työn nimi
  • tekijä
  • onko tutkielma pro gradu -tutkielma, laudaturtyö vai lisensiaatintyö
  • koulutusohjelma
  • ajankohta; joko kevät tai syksy

 
Tuosta seuraava sivu on tiivistelmäsivu, jonka tekemiseksi on ohjeet oikealla olevassa linkissä.