Tenttimiskäytäntö ja oikeusturva

Tiedekunnassa on kahdenlaisia tenttejä:

  1. tenttejä, jotka suoritetaan tiedekunnan vahvistamina yleisinä tenttipäivinä   ja joihin ilmoittaudutaan vähintään 10 päivää ennen tenttiä kasvatustieteiden tiedekuntaan käyttäen asianmukaista ilmoittautumiskuorta,
  2. tenttejä, jotka tentitään jonkin luentosarjan tai kurssin päätyttyä ja joihin ei tarvitse ilmoittautua.

Tiedekunnan yleisiä tenttejä koskevat seuraavat erityismääräykset:

  • Jos opiskelija on ilmoittautunut tenttiin ja jää siitä ilmoittamatta pois, hän ei saa osallistua saman opintojakson kuulusteluun välittömästi seuraavana tenttipäivänä. Peruutusilmoitus on tehtävä tiedekunnan kansliaan.
  • Jos opiskelija on kolme kertaa hylätty saman opintojakson kuulustelussa, hänen on otettava yhteyttä tentaattoriin, ennen kuin hän voi yrittää suoritusta uudelleen.

Luentokuulustelujen yhteydessä oleva kirjallisuus ja syventävien opintojen kirjallisuuden osat tentitään sekä hyväksytään/hylätään kokonaisuuksina, ei yksittäisinä kirjoina.

Opintojaksoon liittyvästä luentosarjasta järjestetään kolme kuulustelua saman lukuvuoden aikana. Tentaattori ilmoittaa rästitenttien ajankohdan opiskelijoiden kanssa neuvoteltuaan. Harjoitusten korvaukset on suoritettava viimeistään opintojakson päättymisestä seuraavan lukuvuoden aikana. Muussa tapauksessa opintojakso on käytävä uudestaan.

Opintojaksoista saatuja arvosanoja on mahdollista korottaa. Jos korotuksessa saatu arvosana on huonompi kuin perustentissä saatu arvosana, parempi otetaan huomioon.

Kuulustelujen tulokset tiedotetaan tiedekunnan ilmoitustaululla mahdollisimman pian ja viimeistään neljän viikon kuluttua kuulustelusta. Kesätenttien tulokset ilmoitetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmen viikon kuluttua elokuun viimeisestä kuulustelusta.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta ja hänelle on myös varattava tilaisuus tutustua kirjalliseen opintosuoritukseensa.

Kirjallisen opintosuorituksensa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada kuulustelun yksityiskohtaiset tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa. Oikaisupäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta tutkintolautakunnalta seitsemän päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon.