Tutkintotodistuksen anominen

 Kun kaikki tutkintoon, kandidaatti tai maisteri, kuuluvat opinnot on suoritettu, opiskelija anoo todistusta tutkinnon suorittamisesta. Anomus laaditaan tiedekunnan lomakkeelle, joka on oikeanpuoleisessa linkissä.
Todistusanomusta jätettäessä on opintorekisterissä oltava merkinnät kaikista tutkintoon vaadittavista opintosuorituksista. Opintokokonaisuuksien tulee myös olla koostettuna opintorekisteriin. Opiskelijan on ennen todistusanomuksen jättämistä tarkistettava, että opintorekisteri on ajan tasalla ja otettava tarvittaessa yhteys tiedekunnan kansliaan. Täytetty anomuslomake liitteineen palautetaan tiedekunnan kansliaan. Opiskelijan on oltava yliopistossa kirjoilla tutkintotodistusta anoessaan.

Tutkintotodistuksesta käyvät ilmi pääaineen kokonaisopintopistemäärä ja arvosana sekä vähintään 25 opintopisteen laajuisten sivuaineiden opintopistemäärät ja arvosanat. Kieliopinnot merkitään myös todistukseen. Alle 25 opintopisteen sivuaineet ja muut pakolliset opinnot merkitään todistukseen kohtaan “muut opinnot”. Tutkintotodistukseen merkitään myös pro gradu -tutkielmasta annettu arvosana. Tutkintotodistuksen mukana on opintorekisteriote, jossa on yksityiskohtainen selvitys tutkintoa varten suoritetuista opinnoista. Tutkintotodistuksen liitteenä annetaan myös englanninkielinen rekisteriote ja Diploma Supplement (kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite), jossa kerrotaan suomalaisesta tutkintorakenteesta sekä tutkinnon laajuudesta ja sisällöstä. Ulkomailla vaihto-opiskelijana olleille todistukseen merkitään yliopiston nimi sekä aika, jolloin opiskelija on ollut ulkomailla.

Tiedostot