admissions_why_university1.jpg

Hyväksilukeminen

Hoida kuntoon opintojen korvaaminen/sisällyttäminen tutkintoosi Lapin yliopistossa mahdollisimman pian vaihdon jälkeen. KELA tarkistaa opintojen edistymisen vuosittain syyskuussa opintotuen maksamista varten.


Voit hakea muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista tiedekunnan ulkopuolella suorittamillasi opinnoilla kahdella tavalla:

  • tutkintoon kuuluvia opetussuunnitelman mukaisia opintoja korvataan muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla opinnoilla.
  • tutkintoon sisällytetään muualla suoritettuja opintoja, esim. sivuaineita tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja.

 

Päätöksen hyväksilukemisesta voi tehdä:

A. Pää- tai sivuaineen Lay:n opetussuunnitelman mukaiset kurssit– kurssin vastuuopettaja, korvaaminen

Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat ensisijaisesti opintosuoritusten osaamistavoitteet, mutta myös opintojen laajuus, sisältö ja vaatimustaso. Koko opintojakson tai -kokonaisuuden korvaaminen on mahdollista, mikäli muualla suoritetut opinnot vastaavat pääosin Lapin yliopiston opintojaksoa tai -kokonaisuutta. Opintojakso tai -kokonaisuus voidaan korvata myös osittain.

B. Valinnaiset, sivuainekokonaisuus – kv suunnittelija / opintopäällikkö, sisällyttäminen

Sisällytettävien opintojen osalta ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta eikä niillä voida korvata pakollisia opintoja.  Esimerkiksi sivuaine tutkintoosi. Vaihtoyliopistossa opintojen ei tarvitse olla virallinen sivuainekokonaisuus, vaan voimme koostaa temaattisesti yhtenäisiä kursseja sivuaineeksi, esim. Studies in Educational Psychology tai Studies in Social Education. (KSIV0001 25 ECTS)

C. Kieli- ja kulttuuriopinnot – kielikeskus, korvaaminen/sisällyttäminen

Lomakkeet täytetään kielittäin eli yksi kieli yhteen lomakkeeseen (esim. viestintä, ruotsi, englanti, saksa) ja jokaiseen omat liitteet. Hakemukset käsitellään aineryhmittäin. Voit hakea kaikkien kielien sisällyttämistä, vaikka Lay:ssa ei opetettaisi sitä.

D. Harjoittelu – vastuuopettaja, suorittaminen

Harjoittelusopimus allekirjoitetaan jo ennen harjoitteluvaihtoa. Kun loppuraportointi on hoidettu suoritusvaatimusten mukaisesti, vastuuopettaja antaa suorituksen.

 

Yleiset ohjeet:

  • ​Täytä lomake huolellisesti
  • Jokaiselle päätöksentekijälle oma lomake
  • Kaikkiin lomakkeisiin liitteeksi kopio opintosuoritusotteesta, kurssikuvauksesta
  • Mikäli vaihtoyliopisto ei käyttänyt ECTS pisteitä (Euroopan ulkopuoliset) toimita myös kerroin, miten pisteet muutetaan. Kysy tarvittaessa kv suunnittelijalta. Huom. Lapin yliopiston opintopiste = ECTS.