Yleiset tenttipäivät ja opetusperiodit

Kasvatustieteiden tiedekunnan yleiset tenttipäivät:

Lukuvuonna 2015 - 2016

La 19.9.2015

La 17.10.2015

La 14.11.2015

La 12.12.2015

La 23.1.2016

La 20.2.2016

La 19.3.2016

La 16.4.2016

La 14.5.2016

Kesätentit 2016

Ma 20.6.2016

Ma 25.7.2016

Ma 22.8.2016

Lukuvuonna 2016-2017

La 17.9.2016

La 15.10.2016

La 19.11.2016

La 17.12.2016

La 21.1.2017

La 25.2.2017

La 25.3.2017

La 22.4.2017

La 20.5.2017

Kesätentit 2017

Ma 19.6.2017

Pe 28.7.2017

Pe 25.8.2017Kasvatustieteiden tiedekunnan yleiset tentit järjestetään lauantaisin kello 10 - 14, Fellman-salissa, jollei toisin mainita.

Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodin kautta kymmenen (10) päivää ennen kuulustelua.

Yleisinä tenttipäivinä suoritetaan kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, mediakasvatuksen sekä erityispedagogiikan, sukupuolentutkimuksen ja kasvatuspsykologian kirjallisuustenttejä, pro gradu -kirjoitelmia ja kypsyysnäytteitä sekä erikseen ilmoitettavina päivinä muiden opintojen kirjallisuutta.

Muiden tiedekuntien järjestämissä tenteissä noudatetaan ao. tiedekuntien tenttimiskäytäntöä. Tentteihin on ilmoittauduttava määrättynä ajankohtana ja ilmoittautumiskuori on hoidettava ao. tiedekuntaan.

Tenttiohjeet

Kuulustelusta ei saa poistua, ennen kuin puoli tuntia on kulunut sen alkamisesta. Kuulustelun alkamisen jälkeen saapuvalle opiskelijalle valvojan tulee antaa mahdollisuus osallistua kuulusteluun, mikäli hän saapuu puolen tunnin kuluessa kuulustelun alkamisesta. Tämän jälkeen opiskelijalla on oikeus osallistua kuulusteluun, mikäli kukaan ei ole poistunut tilaisuudesta.

Opetusperiodit

Lukuvuoden 2015-2016 opetusperiodit:

1.
periodi 24.8. – 24.10.2015 (9 vk)
2. periodi 26.10. – 16.12.2015 (7,5 vk)
3. periodi 11.1. – 5.3.2016 (8 vk)
4. periodi 14.3. – 31.5.2016 (11,5 vk)
5. periodi ns. kesäkoulut, joita ei rajoiteta aikatauluilla.

Lukuvuoden 2016-2017 opetusperiodit:

1. periodi 22.8. – 22.10.2016 (9 vk)
2. periodi 24.10. – 17.12.2016 (8 vk)
3. periodi 9.1. – 4.3.2017 (8 vk)
4. periodi 13.3 – 31.5.2017 (11,5 vk) 
5. periodi ns. kesäkoulut, joita ei rajoiteta aikatauluilla.

Sivun alkuun