Uutiset
Väitös: Saamelaisopetuksen kehittäminen yksittäisten opettajien varassa (7.10.2016)

Saamelaisopetuksen kehittäminen saamen kieltä ja kulttuuria tukevaksi edellyttää laajoja rakenteellisia ja asenteellisia muutoksia, ilmenee KM Rauna Rahko-Ravantin väitöstutkimuksesta. Saamelaisopetuksen asema on heikko Suomen kouluissa, ja saamelaisopetuksen kehittäminen on tällä hetkellä yksittäisten opettajien varassa. Kehittämistyö tulisi nähdä koko koulun yhteisenä asiana.

Väitös: Hyvinvointi ja kouluilo kulkevat käsi kädessä (27.9.2016)

Kouluilo rakentuu hyvinvoinnin elementeistä. KM Eliisa Leskisenojan tuore väitöstutkimus osoittaa, että positiivisella kasvatuksella luokkatoiminnassa on myönteisiä vaikutuksia oppilaiden kokemaan kouluiloon ja koulutyön mielekkyyteen. Opettaja on avainasemassa hyvinvoinnin lisäämisessä ja myönteisen ilmapiirin luomisessa luokkayhteisöön.

Uudenlaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja toimintatapoja (2.5.2016)

Lapin ammattikorkeakoulun koordinoimassa LOVO-hankkeessa kehitetään lappilaisia verkko-oppimisratkaisuja ja toimintatapoja digiajan haasteiden ja mahdollisuuksien mukaisiksi.

Väitös: Geometrian oppimiseen iloa kuvataiteellisesta ilmaisusta (25.4.2016)

Kuvataiteellisen ilmaisun yhdistäminen geometrian opetukseen tukee oppilaan luovuutta ja kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä, ilmenee KM Sirkku Korkatin tuoreesta väitöstutkimuksesta. Korkatti loi uuden oppimisympäristön geometrian opetukselle ja sai myönteisiä tuloksia oppilaiden onnistumisesta, osallisuuden kokemuksista, motivoitumisesta sekä geometrisen ajattelun edistämisestä.

Väitös: Naisjohtajuuteen eväät jo lapsuuskodista (8.4.2016)

Lapsuudenkodin ilmapiiri, aktiivisuus koulu- ja opiskeluaikana ja myönteinen suhde työntekoon ovat osa naisjohtajuuden elämänkulkua, ilmenee KM Sanna Hyvärisen väitöstutkimuksesta.

Lapin yliopisto mukana kehittämässä Arktista pedagogiikkaa (29.3.2016)

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Mediapedagogiikkakeskus ovat mukana juuri käynnistyneessä Arktista pedagogiikkaa -hankkeessa. Yhteistyön pohjalta yliopisto valmistelee myös uutta tutkimushanketta, joka kohdistuu arktisiin, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä mediaa hyödyntäviin oppimisympäristöihin.

Väitös: Yksilölliset koulutusvalinnat osa kehitysvammaisen hyvää elämää (24.3.2016)

Kehitysvammaiset nuoret haaveilevat omasta elämästä, uusien asioiden oppimisesta, ammatista ja työstä sekä ystävistä. Yksilöllisten tarpeiden mukaan muuntuva koulutus, siirtymävaiheen yhteistyö sekä riittävät ohjaus- ja tukipalvelut voivat tukea näiden haaveiden toteutumista, ilmenee KM Anneli Hermanoffin väitöstutkimuksessa.

Alakoululaisten suunnittelemat lelut valloittavat Arktikumin (15.3.2016)

Valtakunnallisen Tämä toimii! -teknologiakilpailun Lapin aluetapahtuma järjestetään Arktikumin tiedekeskuksessa perjantaina 18.3.2016. Tapahtumassa kahdeksan Lapin koululaisryhmää esittelee tuomaristolle kierrätysaiheisen lelun, joista voittaja jatkaa finaalitapahtumaan Helsinkiin.

Irja-Kaisa Lakkala vuoden alumniksi (2.3.2016)

Lapin yliopiston alumnitoimikunta on valinnut Vuoden alumniksi kasvatustieteen tohtori, rehtori Irja-Kaisa Lakkalan. Lakkala toimii Sodankylässä Aleksanteri Kenan yhtenäiskoulun rehtorina. Valinta julkistettiin Lapin yliopiston vuosipäiväjuhlassa 2.3.2016.

Mikko Ojanaho ja Ari Kunnari Vuoden Opettajaksi (2.3.2016)

Lapin yliopiston ylioppilaskunta on valinnut Vuoden Opettajaksi Mikko Ojanahon ja Ari Kunnarin. Ylioppilaskunta luonnehtii Ojanahoa ja Kunnaria rohkeiksi opetusmenetelmien kehittäjiksi.

Käsityön opetuksessa yhteistyöhön Rantavitikan koulun kanssa (25.2.2016)

Lapin yliopisto on aloittanut uudenlaisen yhteistyön Rantavitikan koulun kanssa käsityön opetuksessa. Yhteistyöprojekti toteutetaan pääosin Lapin yliopiston käsityön tiloissa, ja se huipentuu yhteistapahtumaan 3.3.2016 Harjulammen jäällä.

Väitös: Vuorovaikutuksen vaaliminen ehkäisee nuorten syrjäytymistä (23.2.2016)

Nuorten oleileva yhdessäolo ja leikillisyys ehkäisevät syrjäytymistä. Kyse on osallisuuden kehittymisestä, joka parhaimmillaan kantaa hedelmää koko loppuiäksi. Osallisuus yhteisössä merkitsee myös vaikuttamismahdollisuuksia, kuulluksi tulemista ja tasavertaista keskustelukumppanuutta, ilmenee KM Ulla-Maija Louhelan tuoreesta väitöstyöstä.

Väitös: Tie laudaturylioppilaaksi käy voimavarojen hyödyntämisen kautta (17.2.2016)

Huippuoppilaat kohtaavat opinnoissaan vaikeuksia siinä missä muutkin. Heidän tapansa voittaa koulunkäyntiin liittyvät vastoinkäymiset kertovat kuitenkin siitä, mikä merkitys voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntämisellä on opintomenestykselle, ilmenee KM Mari Salmelan tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Mediapedagogiikkakeskukselle merkittävä rahoitus (11.2.2016)

Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus on saanut yhteensä 900 000 euron rahoituksen vuosille 2016–2017 sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja kriisiviestinnän kehittämiseen. Tutkimus- ja kehittämistyön tavoitteena on muiden muassa parantaa työ-, asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Alkuperäiskansat politiikan odotushuoneissa (8.2.2016)

Lapin yliopisto ja Westminsterin yliopiston demokratian tutkimuksen keskus järjestävät seminaarin poliittisesta vallasta ja alkuperäiskansakysymyksistä Lontoossa 12. helmikuuta 2016. Seminaari on osa Koneen Säätiön rahoittamaa kansainvälistä tutkimushanketta, joka tarkastelee alkuperäiskansoja koskevia oikeudellisia ja institutionaalisia kehityskulkuja osana poliittista vallankäyttöä.

Opettajankoulutusfoorumi uudistamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta (27.1.2016)

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut laajapohjaisen opettajankoulutusfoorumin uudistamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta.

Professori Kyösti Kurtakon emeritusluento (12.1.2016)

Professori Kyösti Kurtakon emeritusluento on perjantaina 15.1.2016 kello 12.00 alkaen Castrén-salissa. Luennon otsikkona on Suomalaisen kansanopetuksen juuret, rönsyt ja paradoksit – huomioita, oivalluksia ja tarinoita työuran varrelta.

Uusi teos ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnista arktisella alueella (8.1.2016)

​Lapin yliopiston tutkijat Päivi Naskali, Marjaana Seppänen ja Shahnaj Begum ovat toimittaneet englanninkielisen teoksen "Ageing, Wellbeing and Climate Change in the Arctic". Routledgen kustantaman teoksen artikkelit luotaavat ikääntymistä ja hyvinvointia arktisen alueen näkökulmasta.

Uusia ratkaisumalleja etnisten ryhmien opintielle (7.1.2016)

​Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ryhdytään tutkimaan etnisiin ryhmiin kuuluvien nuorten siirtymistä yhdeksänneltä ja kymmenenneltä luokalta toisen asteen koulutukseen Lapissa. Selvityshanke tehdään ELY-keskuksen myöntämällä ESR-rahoituksella.

Lapin yliopiston luokanopettajakoulutus 40 vuotta (10.12.2015)

Opettajakoulutus alkoi Rovaniemellä vuonna 1975 Oulun yliopiston Rovaniemen väliaikaisessa opettajankoulutuslaitoksessa, joka antoi perustan silloisen Lapin korkeakoulun kasvatustieteiden osastolle ja koko nykyiselle Lapin yliopistolle. Yliopiston luokanopettajakoulutus juhlii 40-vuotista taivaltaan lauantaina 12. joulukuuta.

Mari Maasilta Media & viestintä -lehden päätoimittajaksi (4.12.2015)

Lapin yliopiston mediakasvatuksen yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden tohtori Mari Maasilta on valittu Media & viestintä -lehden uudeksi päätoimittajaksi ensi vuoden alusta lukien.

Outi Ylitapio-Mäntylä Vuoden lappilaiseksi opettajaksi (5.11.2015)

Lapin aluehallintovirasto ja OAJ:n Lapin alueyhdistys ovat valinneet yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylän Vuoden 2015 lappilaiseksi opettajaksi. Valinta julkistettiin Kemissä 5.11.2015 Varhaiskasvatuspäivien yhteydessä.

Lenita Hietanen Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtajaksi (1.10.2015)

Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura on valinnut vuosikokouksessaan 24. syyskuuta seuran hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2016–2017 Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori Lenita Hietasen. Hietanen on toiminut seuran hallituksen varajäsenenä vuosina 2014–2015.

Väitös: Opetusharjoittelun ohjaukseen konkreettisia kehittämisvälineitä (15.9.2015)

Ammatillisen osaamisen vaatimukset muuttuvat alati, mikä haastaa opettajia kehittämään opetustyötään. KM Sirpa Perunka tutki väitöstyössään ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen ohjaavien opettajien käsityksiä ohjauksesta. Perunka määritteli niiden pohjalta kolme ohjausulottuvuutta, jotka tarjoavat käytännöllisiä ja teoreettisia välineitä opettajuuden kehittämiseen ja tiedostamiseen.

Väitös: Yhteisöllisyys parantaisi ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman kehittämistyötä (2.9.2015)

Osaamisperustaisuus on osa korkeakoulutuksen opetussuunnittelua. Osaamisperustaisuuteen pohjautuvan ajattelun taustalla olevia näkemyksiä ei kuitenkaan ole riittävän selkeästi tuotu esiin, eikä opettajien osallistaminen ole aina tasapuolista ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmatyössä, ilmenee KM Tiina Laajalan tuoreesta väitöstutkimuksesta. Opetussuunnitelman tulisikin Laajalan mukaan muodostua yhteisölliseksi, jolloin osaamisen tavoitteet koskisivat koko oppimisyhteisöä.

Kouluille keinoja ennaltaehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä (28.8.2015)

Lapin yliopiston koordinoima uusi hanke kehittää varhaisen puuttumisen keinoja kouluihin. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten syrjäytymiskehitykseen puututtaisiin jo peruskoulun aikana ja että nuorilla olisi vahva tukiverkosto siinä vaiheessa, kun he lähtevät perusasteelta toisen asteen koulutukseen.

Apulaisprofessori Satu Uusiauttilta uusi teos työssä menestymisestä (28.8.2015)

Perinteisesti menestykseen liitetään korkeaan asemaan nouseminen, iso työhuone ja huipputulokset, mutta entäpä jos menestys olisikin merkki työntekijän myönteisestä kehityksestä ja työn kiinnostavuudesta. Kasvatustieteen apulaisprofessori Satu Uusiautti Lapin yliopistosta hahmottelee uudessa teoksessaan työssä menestymistä onnistumisina, merkityksellisyyden kokemuksena ja tekemisen meininkinä.

Maisteripaja – yhteinen startti kaikille maisterivaiheen opiskelijoille 17.9. (21.8.2015)

Lapin yliopiston opetuksen kehittämisryhmä sekä ylioppilaskunta järjestävät maisterivaiheen opiskelijoille Maisteripajan lukuvuoden alkaessa. Sen tarkoituksena on edistää maisteriopintojen käynnistymistä ja etenemistä. Maisteripajan osallistujiksi toivotaan kaikki ne yliopiston opiskelijat, joilla maisteriopinnot ovat alkamassa ja maisteritutkinnon suorittamiseen liittyvät opinnot piakkoin edessä.

Väitös: Saamelaisyhteisöön tulija tarvitsee sosiaalista ja kulttuurista pääomaa (20.8.2015)

Kaikissa yhteisöissä on omat pelisäännöt, tavat, arvot ja verkostot. Saamelaisyhteisöön tulijan on hyvä opetella muun muassa saamen kieltä sekä erilaisia arjen toimintoja, kuten kädentaitoja, ruokakulttuuria ja pukeutumistapoja. Tulokkaista kehittyykin usein monikulttuurisuusosaajia, jotka pystyvät toiminaan kahden kulttuurin tulkkeina, ilmenee FL Outi Korpilähteen tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Väitös: Paikalliskielten käyttö olisi välttämätöntä ghanalaisessa koulutuksessa (19.8.2015)

Afrikan alkuperäiskansojen kielet ovat jääneet englannin kielen varjoon. Jopa itsenäistymisen jälkeisenä aikanakin useat Afrikan maat käyttävät yhä valtaajiensa kieliä virallisessa asioinnissa, keskusteluissa sekä kouluopetuksessa. MA Osei Twumasi Ankrah osoittaa tuoreessa väitöstutkimuksessaan, että äidinkielen käyttö olisi välttämätöntä Ghanan koulutuksessa.

Edellinen 1 2 3 ... 10 11 12Seuraava
Tapahtumat
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK