Uutiset
Väitös: Jääkiekko tuottaa eriarvoisuutta (17.8.2015)

Jääkiekkoa koskee erilaiset lainsäädännölliset ja urheilun tasa-arvotyön asettamat vaatimukset. Silti jääkiekko on edelleen Suomessa laji, joka tuottaa eriarvoisuutta. KM Helena Herralan mukaan näennäinen tasa-arvo mahdollistaa harrastamisen, mutta kulttuuriset normit estävät täysivaltaiset ja yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet tyttöjen ja poikien kesken. Tytöt ja naiset sijoittuvatkin uloimmalle kehälle jääkiekon kulttuurissa, ilmenee Herralan tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Lapin yliopistossa alkaa lastentarhanopettajien koulutus (13.8.2015)

Lapin yliopistossa Rovaniemellä alkaa lastentarhanopettajien lisäkoulutus Oulun ja Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntien yhteistyönä. Erilliskoulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Väitös: Nykyinen koulutusjärjestelmä luo petettyjä lupauksia työurasta (8.6.2015)

Suomessa valmistuu jatkuvasti nuoria aikuisia aloille, joilla ei ole töitä. Pettymys on suuri, kun työuraan ei ole mahdollisuutta omalla kotipaikkakunnalla. Nuoret eivät halua elää yhteiskunnan tuella, vaikka poliittisessa keskustelussa näin toisinaan oletetaan. Toiveena on päästä ammattitaitoa vastaavaan työhön, ilmenee KL Virpi Vaattovaaran tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Väitös: Etäoppimisympäristön pedagogisilla ratkaisuilla voidaan tukea itseohjautuvaa oppimista (29.5.2015)

Etäoppimisympäristön pedagogisilla ratkaisuilla voidaan tukea tuloksekkaan oppimisen kannalta tärkeää itseohjautuvaa oppimista. Teknologisten ratkaisujen ohella etäoppimisympäristössä tarvitaan pedagogiikkaa, joka huomioi oppilaiden yksilölliset oppimistarpeet sekä yhteenkuuluvuuden, autonomian ja kompetenssin kokemisen tarpeet, ilmenee KM Marja-Riitta Kotilaisen väitöstutkimuksesta.

Väitös: Arktisen politiikan valta ilmenee alueesta tuotetussa tiedossa (25.5.2015)

Ympäristömuutokset, globaalin talouden paikalliset vaikutukset ja muun muassa kilpailu hupenevista luonnonvaroista ovat nostaneet arktisen alueen poliittiseen keskiöön. Samalla on korostunut tarve saada lisää aluetta koskevaa tietoa. Arktisen politiikan erityispiirre onkin kansainvälinen yhteisymmärrys tiedon tarpeesta ja sitoutuminen sen tuottamiseen. YTM Heidi Sinevaara-Niskasen tuoreesta väitöskirjasta käy ilmi, että juuri tieto on valtaa, jolla hallitaan arktisen alueen kehitystä. Sinevaara-Niskasen väitöstutkimus on ensimmäinen Lapin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineesta valmistuva väitös.

Tuija Turunen kasvatustieteen professoriksi Lapin yliopistoon (13.4.2015)

Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola on ottanut kasvatustieteen tohtori Tuija Turusen kasvatustieteen, erityisesti luokanopettajankoulutuksen professorin tehtävään Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan 1.8.2015 lukien.

Yliopistonlehtori Päivi Rasi Mediakasvatusseuran hallitukseen (9.4.2015)

Lapin yliopiston mediakasvatuksen yliopistonlehtori Päivi Rasi on valittu Mediakasvatusseura ry:n (Sällskapet för medieforstran rf.) hallitukseen.

Väitös: Uusi malli terveydenhuoltoalan opettajien avuksi simulaatio-opetukseen (2.4.2015)

Simulaatio-opetus on vakiintunut osaksi terveydenhuoltoalan koulutusta ympäri maailman. KM Tuulikki Keskitalo kehitti väitöstutkimuksessaan uuden pedagogisen mallin simulaatioon perustuvan opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioimisen tueksi.

LUMA-keskus Lappi juhlii avajaisiaan (2.4.2015)

Lasten ja nuorten luonnontieteellistä ja matemaattista harrastuneisuutta ja osaamista edistävä LUMA-keskus Lappi juhlii avajaisiaan. Tilaisuus järjestetään Rovaniemellä tiedekeskus Arktikumissa perjantaina 10. huhtikuuta kello 12 alkaen.

Kansainvälisten maisteriohjelmien hakijamäärä kasvoi (1.4.2015)

Lapin yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien hakijamäärä kasvoi 13 prosenttia viime vuodesta. Syksyllä alkaviin maisteriopintoihin tuli määräaikaan mennessä yhteensä 212 hakemusta kaikkiaan 47 maasta.

Käsikirja työelämän ja yrittäjyyden kytkemiseksi kouluarkeen (31.3.2015)

Lenita Hietasen ja Essi Kesälahden koostama verkkokäsikirja tarjoaa tieteellisesti arvioituja malleja ja menetelmiä työelämä- ja yrittäjyystaitojen lisäämiseksi käytännön kouluarkeen.

Opettajan pedagogisiin opintoihin runsaasti hakijoita (23.3.2015)

Opettajaksi pätevöittävät erilliset opettajan pedagogiset opinnot saivat tänä keväänä runsaasti hakijoita. Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin haki määräaikaan mennessä yhteensä 119 henkilöä, joista syksyllä alkaviin opintoihin valitaan yhteensä 35 opiskelijaa.

Väitös: Alaluokkalaisten poikien sosiaalinen hyvinvointi on tyttöjä heikompi (13.3.2015)

Alaluokkalaisten poikien sosiaalinen hyvinvointi on heikompi kuin tyttöjen, käy ilmi KM Sirkka Räisänen-Ylitalon koulun sosiaalista hyvinvointia tarkastelevasta tuoreesta väitöstutkimuksesta. Oppilaat kaipaavat lisäksi enemmän tukea luokkakavereiltaan koulunkäynnin ongelma- ja kiusaamistilanteissa.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi apurahoja Lapin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille (10.3.2015)

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt tämän vuoden apurahoja Lapin yliopiston opiskelijoille, alumneille ja tutkijoille yhteensä 119 000 euroa.

Seminaari: YriTy ja innostu opetuksessa! (3.3.2015)

Lapin yliopistolla järjestettävässä YriTy ja innostu opetuksessa! -seminaarissa pureudutaan keinoihin, joilla yrittäjyys- ja työelämätaitoja voidaan edistää yleissivistävässä opetuksessa. Seminaari järjestetään yliopistolla luentosali 16:ssa perjantaina 20.3.2015 kello 9.30–15.00.

Vuosipäivässä Mikkolan ja Liksomin Lapin punaiset hanget (20.2.2015)

Lapin yliopiston vuosipäiväjuhlaa vietetään Korundissa perjantaina 27. helmikuuta kello 12.00 alkaen. Vuosipäiväjuhlan kulttuuriannista vastaa tänä vuonna Topi Mikkolan 65-vuotisjuhlamonologi Annikki Kariniemen elämästä.

Julkaisu: Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua (13.1.2015)

Tuore kasvatustieteen julkaisu kuvaa, kuinka koulun toimintakulttuuria voidaan kehittää monitoimijuuden avulla. Teoksessa pohditaan myös, kuinka oppilaiden ja huoltajien osallisuutta voidaan vahvistaa, ja miten jaettua asiantuntijuutta tulisi kehittää.

Yhteisöt ja muuttuva työ -tohtoriohjelman nuoremmat tutkijat valittu (18.12.2014)

Yhteisöt ja muuttuva työ -tohtoriohjelmaan on valittu kaksi nuorempaa tutkijaa. Nuorempien tutkijoiden tehtäviin on valittu KM Eliisa Leskisenoja ja YTM Hanna Peltomaa.

Julkaisu: Saamelaisten kouluhistoriasta kokoava esitys (15.12.2014)

Saamelaisten koulunkäynnin historia löytyy nyt yksistä kansista. Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa on ensimmäinen kokoava esitys saamelaisten kouluhistorian kehitysvaiheista ja siitä, millainen asema saamelaisten opetuksella on suomalaisessa koululaitoksessa.

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan artikkelipalkinto kasvatustieteen jatko-opiskelijalle (12.12.2014)

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan toimituskunta on valinnut vuoden 2013 artikkeliksi numerossa 3/13 julkaistun artikkelin "Avattaren avulla ammattilaiseksi? Simulaatiovälitteinen oppiminen terveysalalla". Artikkelin kirjoittajina ovat Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Marianne Teräs, Lapin yliopiston kasvatustieteen tohtoriopiskelija Paula Poikela sekä Lapin keskussairaalan ylilääkäri Merja Lahtela.

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityönäyttely (24.11.2014)

Lapin yliopiston luokanopettajaopiskelijat, jotka erikoistuvat käsitöihin, ovat suunnitelleet ja valmistaneet opinnoissaan työliivit ja työkalupakit. Työt ovat esillä 7. joulukuuta saakka Taitokeskus Luhdin ikkunassa (Valtakatu 21, Rovaniemi).

Väitös: Opiskelijan työssäoppimisen arviointikokemuksessa keskeistä on tietoisuus omista intresseistä ja niiden täyttymisestä (21.11.2014)

Suomalaisissa korkeakouluissa uudistetaan parhaillaan opetussuunnitelmia osaamisperustaisiksi Bolognan prosessin tavoitteiden mukaisesti. Uudistustyössä korostuu työelämän toimintojen ja osaamistarpeiden tunnistaminen ja sanallinen kuvaaminen. Tavoitteena on osaamiskuvausten muuntaminen edelleen opiskelijoiden arvioinnissa hyödynnettäviksi osaamistavoitteiksi ja kriteereiksi. TtM Pirjo Vuoskoski tutki väitöskirjassaan työssäoppimisen arviointia suomalaisessa korkeakoulutuksessa. Hän nostaa väitöstyössään keskiöön opiskelijoiden kokemukset. Vuoskosken mukaan opiskelijan arviointikokemuksessa olennaista on tietoisuus omista, arviointiin kytkeytyvistä henkilökohtaisen kehittymisen ja tiedonhankinnan intresseistä sekä niiden täyttymisen tyydyttävyydestä.

Pelialan huipputekijöitä Rovaniemi Game Dev Day -seminaarissa (17.11.2014)

Kuusi pelialan huipputekijää kertoo pelien kehittämisestä ja pelialasta Rovaniemi Game Dev Day -seminaarissa torstaina 27. marraskuuta. Tarkastelussa ovat muun muassa oppimispelit, pelien visuaalinen toteutus sekä liiketoiminnan huomioiminen pelisuunnittelussa. Seminaari on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.

Väitös: Tavoitteellinen kasvatuksellinen toiminta edellyttää kulttuurisensitiivisyyttä ja kontekstilähtöistä asennetta (7.11.2014)

KM, TaK Piritta Pietilä-Litendahl kietoo kasvatusantropologisessa väitöstutkimuksessaan yhteen kaksi tutkimuskenttää. Hän perehtyy väitöstyössään andalusialaisnaisten arkeen ja kasvatusantropologisen tutkimusmenetelmän käyttömahdollisuuksiin etnografisten kuvausten, teoreettisen analyysin ja tulkinnan kautta. Pietilä-Litendahlin tutkimusta voi lukea myös ajankuvana andalusialaisesta kulttuurista.

Yhteysapaja-seminaari pohtii yhteisöllisyyttä (6.11.2014)

Mitä on yhteisöllisyys työyhteisössä tai koulussa? Miten yhteisöllisyys onnistuu erilaisissa oppimisympäristöissä? Millainen yhteisö on kylä tai kaupunki? Miten yhteisöllisyyttä voi edistää? Näitä asioita pohditaan kaikille avoimessa Yhteysapaja-seminaarissa torstaina 28. marraskuuta.

Paula Perttunen korkeakouluopintojen ohjaajaksi (6.11.2014)

Paula Perttunen aloitti marraskuun alussa työt Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston opintojen ohjaajana. Korkeakoulujen yhteinen opintojen ohjaaja tukee opiskelijaa kun opinnot eivät suju ja arki ahdistaa.

Julkaisu: Eriarvoisuuden rakenteet (4.11.2014)

Eriarvoisuuden rakenteet. Haurastuvat työmarkkinat Suomessa -kirjan toisen toimittajan yliopistonlehtori Kirsti Lempiäisen mukaan eriarvoisuudesta on tullut Suomessa iso yhteiskuntapoliittinen kysymys.

Väitös: Yhteinen tahtotila tukee liikuntavammaisen oppilaan onnistunutta osallistamista (17.10.2014)

Suomi on sitoutunut monin kansainvälisin sopimuksin mahdollistamaan kaikkien oppilaiden tasavertaisen osallistumisen koulunkäyntiin. Kaikille yhteinen koulu ei kuitenkaan synny itsestään. Kun oppilaalla on liikuntavamma, edellytetään toimijoilta tahtoa, tietoa ja määrätietoista työtä, jotta oppilas voi osallistua koulutyöhön toisten oppilaiden tavoin, ilmenee KM Eija Häyrysen väitöstutkimuksesta.

Uusi julkaisu: Saamelaispedagogiikan ydinkysymysten äärellä (15.10.2014)

Pigga Keskitalo, Satu Uusiautti, Erika Sarivaara ja Kaarina Määttä ovat toimittaneet uuden teoksen saamelaispedagogiikasta.

Vierailuluento: Sveitsiläisten lasten, nuorten ja vanhempien mediataidot (13.10.2014)

Tutkija, PhD Eveline Hipeli Zürichin pedagogisesta korkeakoulusta (Die Pädagogische Hochschule Zürich) vierailee Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Mediapedagogiikkakeskuksessa marraskuun alussa. Hän luennoi sveitsiläisten lasten, nuorten ja vanhempien mediataidoista sekä mediakasvatuksesta kahtena päivänä: 4. marraskuuta suomeksi ja 5. marraskuuta englanniksi.

Edellinen 1 2 3 4 ... 10 11 12Seuraava
Tapahtumat
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK