Laatu

Sivulle on koottu tietoa Kasvatustieteiden tiedekunnan laatutyöstä ja laadunhallinnasta. Sivun toivotaan antavan tietoa tiedekunnan toimintaperiaatteista työntekijöille, perus- ja jatko-opiskelijoille sekä muille tiedekunnan kanssa toimiville.

Kasvatustieteiden tiedekunnan toimintakäsikirjan (liitetiedostona alla) tarkoituksena on toimia tiedekunnan jäsenten työn tukena ja kehittämisen välineenä. Käsikirja sisältää tiedekunnan organisaatiokuvauksen, toiminnan periaatteet sekä laadunvarmistusjärjestelmän kuvauksen. Laadunvarmistusjärjestelmällä tarkoitetaan laadunvarmistuksen organisaatiosta, vastuunjaosta, menettelytavoista ja prosesseista ja resursseista muodostuvaa kokonaisuutta.

Voit antaa palautetta tiedekunnan hallinnosta, tukitoiminnoista sekä toiminta- ja organisaatiokäsikirjasta (lomake sivun oikeassa reunassa).

Tiedostot