Kasvatustieteiden tiedekunnan yliopistonlehtorit, lehtorit ja yliopisto-opettajat
Lecturers of the Faculty of Education

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Email: firstname.lastname@ulapland.fi
On the list below the names are in the form: Lastname Firstname 

 


Yliopistonlehtorit
University Lecturers

Alssen Elizabeth, KT, FM                        
Tel. + 358 (0) 40 4844100
  Englannin kielen didaktiikka sis.puh. 2492
  English Didactics  
Enbuska Jukka, MuT, FM Tel. + 358 (0) 40 4844104
  Musiikin didaktiikka sis.puh. 2447
  Music  
Hast Miia, KT Tel. + 358 (0) 40 4844107
  Teknisen työn didaktiikka  sis.puh. 2419
  Technology Education Didactics  
Hietanen Lenita, FT Tel. + 358 (0) 40 4844164
  Musiikkikasvatus sis.puh. 2154
  Music Education  
Izadi Partow, FT Tel. + 358 (0) 40 4844110
  Kansainvälinen kasvatus sis.puh. 4110
  Global Education  
Kairaluoma Leila, KT Tel. + 358 (0) 40 4844172
  Kasvatustiede sis.puh. 4172
  Education
 
   (1.8.2015-31.12.2016)
 
Kalske Marja, FT
Tel. + 358 (0) 40 4844113
  Kirjallisuus ja suomen kielen didaktiikka sis.puh. 2405
  Finnish Literature and Language  
Kangas Marjaana, KT Tel. + 358 (0) 40 4844490
  Mediakasvatus sis.puh. 4490
  Media Education  
  (31.12.2017 saakka)  
Keskitalo-Foley Seija, KT
Tel. + 358 (0) 40 4844116
   Kasvatussosiologia
sis.puh. 2402
   Education
 
   (työvapaalla 31.7.2017 saakka)
 
Kunnari Ari, KT Tel. + 358 (0) 40 4844118
  Liikunnan didaktiikka sis.puh. 2443
  Physical Education  
Kyrö-Ämmälä Outi, KT, varadekaani / Vice-Dean Tel. + 358 (0) 40 4844120
  Kasvatustiede, erityisesti opettajankoulutus  sis.puh. 2451
  Education, Teacher Education  
Lakkala Suvi, KT Tel. + 358 (0) 40 4844108
  Kasvatustiede, erityisesti inklusiivinen kasvatus 
sis.puh. 4108
  Education, Inclusive education  
Lempiäinen Kirsti, YTT Tel. + 358 (0) 40 4844068
  Sukupuolentutkimus sis.puh. 4068
  Unit for Gender Studies
 
Maasilta Mari, YTT Tel. + 358 (0) 40 4844218
  Mediakasvatus sis.puh. 4218
  Media Education  
Paksuniemi Merja, KT Tel. + 358 (0) 40 4844141
  Opettajankoulutus sis.puh. 2425
  Teacher Education
 
Partanen Anna-Maija, KT
Tel. + 358 (0) 40 4844279
  Matematiikan didaktiikka
sis.puh. 4279
  Mathematics  
Poikela Sari, KT Tel. + 358 (0) 40 4844166
  Kasvatustiede sis.puh. 2152
  Education
 
Rantala Pälvi, FT
Tel. +358 (0) 40 4844430
  Laadulliset tutkimusmenetelmät
 
  Qualitative Research Methods  
   (16.2.2015-31.12.2020)  
Rasi Päivi, KT, YTM
Tel. + 358 (0) 40 4844240
  Mediakasvatus
sis.puh. 2434
  Media Education
 
Ulkuniemi Seija, TaT, KM Tel. + 358 (0) 40 4844143
  Kuvataidekasvatus sis.puh. 2424
  Art Education  
Vaattovaara Virpi, KT Tel. + 358 (0) 40 4844144
  Verkkopedagogiikka sis.puh. 2435
  Network-Based Education  
Vuojärvi Hanna, KT
Tel. + 358 (0) 40 4844139
  Kasvatustieteen, aikuiskoulutuksen pedagogiikka
sis.puh. 4139
  Education, Pedagogy of Adult Education
 
Ylitapio-Mäntylä Outi, KT Tel. + 358 (0) 40 4844147
  Kasvatustiede sis.puh. 3004
  Education
 
Äärelä Tanja, KT Tel. + 358 (0) 4844381
  Kasvatustiede sis.puh. 4381
  Education  
  (1.8.2015-31.7.2016)
 
   
   
Lehtorit  
Senior lecturers  
   
Karhu Marko, FL Tel. + 358 (0) 40 4844114
  Maantieteen ja biologian didaktiikka sis.puh. 2427
  Geography and Biology Didadactics  
Tuovila Seija, FT Tel. + 358 (0) 40 4844140
  Äidinkielen didaktiikka sis.puh. 2436
  Finnish and Literature  
   
   
Yliopisto-opettajat
 
Lecturers
 
   
Kuukkanen Pirjo, KM
Tel. + 358 (0) 40 4844278
  Opettajankoulutus
sis.puh. 4278
  Teacher Education
 
  (1.8.2014-31.12.2020)  
Mommo Sanna, KL Tel. + 358 (0) 40 4844123
  Tekstiilityö sis.puh. 2433
  Textile Crafts Education
 
Ojanaho Mikko, KM Tel. + 358 (0) 40 4844126
   Liikunnan didaktiikka
sis.puh. 2404
   Physical Education
 
Rahko-Ravantti Rauna, KM Tel. + 358 (0) 40 4844103
   Saamen kieli ja kulttuuri
sis.puh. 2411
   Sami Language and Culture
 
   (31.7.2017 saakka)
 
Rossi-Salow Minna, KM Tel. + 358 (0) 40 4844145
   Lastentarhanopettajien lisäkoulutus sis.puh. 4145
   (1.8.-30.11.2016)  
Tolvanen Pieti, FM
Tel. + 359 (0) 40 4844165
   Matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikka
sis.puh. 2452
   Mathematics, Physics and Chemistry
 
Tuisku Vesa, TaM
Tel. + 358 (0) 40 4844137
  Musiikkiteknologia
sis.puh. 2156
  Music Technology
 
Vidén Sari, KL Tel. + 358 (0) 40 4844199
  Kasvatustiede sis.puh. 4199
  Education  
  (17.8.2015-31.7.2016)  

 
Sivun alkuun