Aduner

Hankkeen tarkoituksena on edistää rajat ylittävää kouluhallintojen yhteistyötä ja verkostoitumista alueellisella tasolla. Tulokset saavutetaan luomalla kosketuspinta kouluhallintojen välille ja kehittämällä tehokkaat koulutukselliset käytännöt koulutusjärjestelmien yhteistyölle.

Hanke lisää kouluhallinnon viranomaisten rajatylittävä kompetenssia. Lisäksi se kartuttaa tietoa erilaisten resurssien hyödyntämisestä. Edelleen hanke luo pohjaa hyväksi havaittujen kokemusten ja käytäntöjen vaihdolle.

Hanke on avaa mahdollisuuden laajentaa Eduner-projektissa käynnistettyä koulutuspalvelujen tarjoajien ja kouluhallintojen välistä yhteistyöverkostoa Arkangelin lääniin.