Julkaisut

Projektissa toteutettiin "Kartoitus toisen ja korkea-asteen koulutuspalveluista" Raportin tarkoituksena on tarkastella koulutusyhteistyön mahdollisuuksia Lapin ja Arkangelin lääneissä toisella ja korkea-asteella. Perusasteen jättäminen tarkastelujen ulkopuolelle perustuu siihen, että peruskoulu on oppivelvollisuuskoulu, josta huolehtiminen on valtioiden kansallinen tehtävä. Sen sijaan toisen ja korkea-asteen koulutuksen osalta väestömäärän vähäisyys ja koulutuskustannusten kalleus sekä Barentsin alueen potentiaalisten työmarkkinoiden muodostuminen tarjoavat - ainakin teoriassa - syyn selvittää erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. 

Pohjoisten ja harvaanasuttujen alueiden koulutus- ja kehittämispolitiikan linjaukset - Aduner-projektiin liittyvä selvitys. Tässä tutkimuksessa Pohjoisen alueen koulutuspoliittisia linjauksia lähestytään haastattelemalla  sekä Lapin että Arkangelin alueiden johtavia toimijoita. Rakenteeltaan haastattelu on toteutettu samalla haastattelurungolla, jota käytimme Muurmanskin ja Lapin koulutusyhteistyötä käsittelevässä ennakointitutkimuksessakin. Tämän johdosta tutkimusten rakenne on sama. Raporteilla on myös sisällöllistä yhteneväisyyttä. Haastattelun painopiste on kuitenkin erilainen samoin haastateltavien valinta. Tähän tutkimukseen haastatellut edustivat enemmän kuin ennakointitutkimuksen haastateltavat koulutuksen ja koulutuspolitiikan alueita