Materiaalit

Hanke loppui 31.03.2008. Tarkoitus on kuitenk jatkaa Arkangelin ja Lapin läänien koulutuhallintojen ja organisaatioiden verkostoyhteistyön kehittämistä ja käynnistää syksyllä uusi verkostohanke, jonka tarkoituksena on edelleen kehittää, syventää ja vakiinnuttaa yhteistyötä alueiden kouluhallintojen sekä toisen ja korkea-asteen oppilaitosten välillä yhteisesti sovittujen yhteistyöalueiden puitteissa sekä lisätä vastavuoroista kulttuurintuntemusta.

Hankkeen loppuraportti on luettavissa alhaalla: