Eduner

Koulutusjärjestelmät elävät suurta murrosten aikaa niin Suomessa kuin Venäjällä. Alueiden tasolla eri koulutusorganisaatioiden toimijat joutuvat miettimään strategioitaan ja sitä, miten opetus toteutetaan käytännön tasolla ja miten mukaudutaan elinkeinoelämän rakenteelliseen muutokseen. Erityisesti Pohjoiset alueet joutuvat miettimään koulutustarjonnan organisointia kokonaisuudessaan opiskelijamäärien vähetessä vuosi-vuodelta. Muuttuvassa tilanteessa yhteistyön merkitys kasvaa, ei ainoastaan paikallisesti, vaan myös kansainvälisesti. Tässä tapauksessa on kyse erityisesti rajat ylittävästä lähialueyhteistyöstä Lapin ja Murmanskin alueiden välillä.  Tämän hankkeen yhtenä tärkeänä tehtävänä on tuoda lisäarvoa ja laajempaa näkökulmaa tähänastiseen ennakointitoimintaan Lapissa ja Muurmanskin alueella, tutustua ennakointijärjestelmään Murmanskin alueella ja kehittää mahdollisuuksien mukaan yhteinen ennakointijärjestelmä Murmanskin alueella ja Lapin läänissä.