Tietoa projektista

Lapin ja Murmanskin alueen välillä on käyty koulutusalan yhteistyötä jo 1990-luvun alkupuolelta saakka. Yhteistyö on ollut ajoittain vilkasta ja sitä on tehty hyvin tuloksin. Silti se on ollut suhteellisen hajanaista ja koordinoimatonta. Lappi/Murmansk koulutustietokanta luotiin helpottamaan ja jäsentämään yhteistyötä. Sen tarkoituksena on antaa käyttäjälle vastauksia siitä, mistä Lapin ja Murmanskin koulutusverkko rakentuu, mitä koulutusta on tarjolla ja missä, sekä miten kaksi eri koulutusjärjestelmää ovat verrattavissa toisiinsa. Sen toivotaan olevan perustyökalu eri koulutusalan toimoijoille: viranomaisille, koulutuksen järjestäjille, oppilaitoksille ja opiskelijoille.

Tietokanta on rakennettu Education in Neighbouring Regions -projektissa, joka toteutettiin 1.1.2006-31.3.2008. Projektia rahoitettiin Interreg III A Pohjoinen -ohjelmasta. Kansallisena rahoittajana toimi Lapin lääninhallituksen sivistysosasto. Projektin toteuttivat Lapin yliopisto ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun Finnbarents-yksikkö, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Murmanskin aluehallinnon koulutuskomitea sekä Murmanskin valtion tekninen yliopisto.