Isompien oppilaiden vertaistuki

Haapala Johanna ja Keskitalo Aila

Tavoitteet

 • isommille oppilaille myönteisten kokemusten hankkiminen ja positiivisen palautteen saaminen, itsetunnon vahvistaminen
 • pienemmille oppilaille luoda myönteisiä kokemuksia ja mahdollisuuksia oppia vertaistuen avulla, sosiaalisten suhteiden vahvistaminen, vastuun kasvattaminen

Toteutus

 • luokka-asteet: 0 - 2 ja 5 - 6
 • kesto: jatkuva
 • oppiaineet: kaikki
 • 5-6 luokan oppilaat osallistuvat 0-2 luokan toimintaan auttaen ja opettaen pienempiä
  • isommat oppilaat saivat kertoa vahvuuksistaan ja esittää toiveita, millä oppitunneilla he haluaisivat toimia apuopettajina
  • kaikki saivat osallistua toivomilleen oppiaineiden tunneille

Arviointi

 • havainnointi ja keskustelut oppilaiden kanssa
Lisätietoja