Innostava oppiminen: Mattisen koulun äidinkieli-projekti

Tumelius Minna

Tavoitteet

  • lukuinnostuksen herääminen/ kehittyminen
  • yhteistoiminnallisuus
  • kirjallisen tuotoksen aikaansaanti
  • kirjojen analysointi
  • itsensä ja ajatustensa ilmaisu ja siihen rohkaistuminen

Koululla projekti alkoi lukumaistiaisista. Oppilaat saivat kukin tutustua neljään kirjaan 3 min ja sen jälkeen he täyttivät kirjasta arviointilomakkeen. Lukumaistiaisen jälkeen oppilaat saivat arvioidensa mukaan mieleisensä kirjat luettavikseen ja analysoivat luetut kirjat ensin itsekseen ja sitten ryhmänä. Analysointi tehtiin ensin itse tehtyyn ja kuvitettuun lehtiseen ja oppilaat saivat opettajalta apukysymykset analysointia varten.

Kysymykset olivat:

  1. Mukava kohta kirjassa?
  2. Ikävä kohta kirjassa?
  3. Mitä ajatuksia kirja herätti?
  4. Mikä kohta kirjassa oli mielessäsi yllättävää tai meni eri tavalla kuin ajattelit?

Koko projekti kesti noin 2 kuukautta ja se liittyi suoraan opetussuunnitelmaan. Opetusmenetelmä oli yhteistoiminnallinen pienryhmätyö. Lukuinnostus poikien parissa parani huomattavasti. Moni oppilas pyysi toisen lukeman ja analysoiman kirjan itsekseen luettavaksi projektin jälkeen. Kokeilu tehtiin 3.-4.luokassa, mutta se sopii erittäin hyvin alakoulusta yläkouluun. Opettajana täytyy vain miettiä mitä kirjoja valitsee ja millaiset kysymykset suunnittelee.

Ilmaisuharjoitukset ovat olleen käytössä eri luokkien kanssa. Niitä voi ja kannattaa käyttää muulloinkin kuin äidinkielen ilmaisujaksolla. Ilmaisua ja ilmaisuharjoituksia voi yhdistää myös muihin oppiaineisiin.

Kokeilu oli sekä projekti, että pitkäjänteinen kehittämistyö, jolle asetetut tavoitteet saatiin saavutettua. Oppilaat lukivat kirjat innoissaan ja tekivät niiden perusteella hyvät kirjalliset analyysit kuvien kera. Opettajan rooli muuttui enemmän ohjaajaksi ja tarkkailijaksi ja oppiminen oppijakeskeiseksi.