Eheyttävä opetus, CLIL opetuksessa: Englantia ekalta lähtien

Soini Eeva-Maria

Tavoitteet:

  • Herättää lapsen mielenkiinto vieraaseen kieleen
  • Rohkaista lasta kommunikoimaan vieraskielisten kanssa
  • Madaltaa kielenopiskelun kynnystä
  • Opettaa vierasta kieltä lapselle luonnollisella tavalla, puhumalla ja kuulemalla

Englannin kielen opetus aloitetaan ensimmäisellä luokalla. Kieleen tutustutaan leikkien, lorujen ja fraasien avulla. Kieltä käytetään luonnollisena osana eri oppiaineissa. Lapsi oppii vierasta kieltä puhumalla ja kuulemalla, samalla tavalla kuin hän on oppinut äidinkielensä. Ulkomaalaisia vierailijoita hyödynnetään eri oppiaineissa.

clil.jpg

clil-kortit.jpg

  

Opetelimme kehon osia yhteisessä opetustuokiossa yhdistämällä sanan ja kuvan. Tämän jälkeen leikimme ”Simon says” -leikkiä, jossa lapset harjoittelivat sanastoa koskettamalla kehonsa osia kapteenin ohjeiden mukaan.

Harjoittelu jatkui ryhmissä sekä SMART Boardin interaktiivisilla harjoituksilla.

clil-smart.jpg

Olimme jo aiemmin opetelleet värit ja numerot, joten lapset pystyivät kertomaan itsestään esimerkiksi seuraavaa; One nose. Ten fingers. Brown hair.

Kehonosien jälkeen laajensimme aihetta eri tunteisiin. Otin oppilaista kuvan dokumenttikameralla. He saivat esittää mm. vihaista, väsynyttä, iloista ilmettä. Tulostin heille kuvat, joihin yhdistimme fraasit: I’m happy, sad, angry, tired, fine. Tunneilmaisuja harjoiteltiin niin korttien (yhdistä kuva ja lause) kuin pantomiiminkin avulla.

clil-atk.jpg

ATK-kerhon tuotos

Englannin kieli osana matematiikan opetusta

clil-matikka.jpg clil-taulu.jpg

Yhdistimme aiemmin opitut värit ja numerot uusiin matematiikan termeihin: circle, square ja triangle. Oppilaat saivat narun, josta heidän tuli tehdä erilaisia matemaattisia kuvioita.

Kielen käyttö arjessa

Koulullamme käy usein vierailijoita eri maista. Näin ollen oppilailla on mahdollisuus käyttää englannin kieltä kommunikoidessaan heidän kanssaan. Englannin kielestä tulee merkityksellinen osa koulun arkea ja lapset rohkaistuvat käyttämään sitä ennakkoluulottomasti.

clil-halloween.jpg

  

Koulullemme työskenteli japanilainen opettajapariskunta, jotka opettivat Japanin kulttuurin ja kielen lisäksi mm. origami askartelua. Yhteinen kieli oli englanti. Teimme halloween aiheiset taittelutyöt ja oppilaat saivat kirjoittaa töihin oppimiaan englannin sanoja.

Pohdintaa

Olen kokenut vieraan kielen opettamisen muiden aineiden ohella luonnolliseksi keinoksi tuoda vieras kieli osaksi lapsen elämää. Yksi tavoitteistani on se, että vieraan kielen opiskelu ei ole irrallinen oppiaine.

Ulkomaalaisten vierailijoiden vierailut ja opetustuokiot ovat rohkaisseet lapsia kommunikoimaan vieraalla kielellä. Silloin kun yhteiset sanat eivät riitä, he ottivat käyttöön kehon kielen. On ollut mielenkiintoista huomata, miten oppilaat eivät epäröi tai jännitä kommunikoida vieraskielisen kanssa. Se, että he ovat ymmärtäneet vierailijoita ja tulleet itse ymmärretyksi on ollut luonnollinen motivoiva tekijä uusien asioiden oppimiseen.