CLIL-opetusta

= Kokeile - Käytä - Onnistu!

Mitä?

  • CLIL (Content and Language Integrated Learning) yhdistää vieraan kielen ja oppiaineen oppimiseen.

Miten?

  • Vieraskieliset opetustuokiot eri aineiden oppitunneilla
  • Vierasta kieltä ja äidinkieltä käytetään rinnakkain -käsiteltävän aineen pääasiat äidinkielellä ja vieraalla kielellä

Miksi?

  • Antaa mahdollisuuden
    • harjoitella kielenoppimista varsinaisen kielen oppituntien ulkopuolella
    • kokeilla ja käyttää opittavaa vierasta kieltä ja samalla oppia muita asioita
  • Kasvattaa halua ja intoa oppia muitakin kieliä

Kieltä oppii puhumalla!