Eheyttävä opetus: Enkkuprojekti

Tumelius Minna ja Rautio Piia

Pohjoisen pojat -hankkeen innoittamana Lapinniemen koulun ja Mattisen koulun opettajat (2kpl) yhdistivät tietonsa ja taitonsa ja päättivät toteuttaa yhteisen projektin, joka nimettiin "Enkkuprojektiksi". Molemmat opettajat opettivat 3-luokan englantia, joka on uusi alkava kieli oppilaille. Mattisen koulun oppilaissa oli mukana myös yhdysluokan 4-luokkalaiset, joista saimme mukavaa lisävoimaa. Halusimme säilyttää oppilaiden innostuksen uutta kieltä kohti ja kokeilla toimia yhteistoiminnallisen oppimisen ohjeita mukaillen.

Projektin tavoitteet

  • kokea ja kokeilla erilaisia oppimismenetelmiä ja erilaisia oppimisympäristöjä
  • oppiaineiden integrointi toisiinsa
  • kasvattaa sosiaalisia taitoja
  • kartuttaa mediataitoja
  • suoda jokaiselle oppilaalle mahdollisuus oppia ja osallistua omien taitojensa mukaan (myös lahjakkaiden huomioiminen)
  • yleisen koulumotivaation kasvattaminen

Oppiaineet

Englanti, musiikki, kuvaamataito, äidinkieli, ympäristötieto

Suunnittelu ja toteutus

Projekti-idea lähti liikkeelle syksyisen Popo-seminaarin jälkeen (vko 40) 2009. Meillä molemmilla oli poikavoittoinen luokka ja halusimme saada koulunkäyntiin lisäpotkua ja motivaatiota. Saimme luvan projektin toteuttamiseen molemmilta kouluilta. Aluksi mietimme projektin tavoitteet ja rungon yhdessä. Ideaksi muodostui "Matkustan ympäri maailmaa". Siinä lapset kulkevat maasta ja maanosasta toiseen ja esittävät aina eri maan kohdalla pienen näytelmän englanniksi. Maanosista toiseen siirtymisissä käytimme englanninkielisiä lauluja.

Seuraava vaihe oli asian esittely oppilaille. He innostuivat asiasta heti. Oppiaineiden integrointi muutti normaalia lukujärjestystä, joten informoimme oppilaita ja koteja muutoksista.

Halusimme tutustuttaa oppilaat heti toisiinsa ja Lapinniemen luokka teki meille heti seuraavalla viikolla esittelyvideon itsestään, tietenkin englanniksi. Me vastasimme heille omalla tutustumisvideolla. Lisäksi päätimme järjestää yhteisen yökoulun.
Seuraavaksi esittelimme projektisuunnitelman ja tavoitteet tarkemmin vanhemmille vanhempainillassa ja kirjeitse. Samalla kysyimme ja saimme luvan oppilaiden kuvaamiseen projektin aikana.

Yökoulu

Yhteinen yökoulu toteutui viikolla 44. Sitä ennen olimme pitäneet jo monia yhteisiä suunnittelupalavereja toisen opettajan kanssa. Hän oli myös pitänyt Pohjoisen pojat -hankkeen mahdollistaman suunnitteluvapaan kootakseen projektia kokoon.

Halusimme pitää yhteisen yökoulun, jotta kahden koulun oppilaat tutustuisivat toisiinsa kunnolla tässä projektissa ja tunnistaisivat toisensa myöhemmin yläkoulussa. Heistähän tulee yläkoulussa luokkakavereita.

Yökoulun aluksi Mattisen koulu matkusti yökouluun Lapinniemelle (10km) taksilla ja aloitimme illan leikkien ja tutustuen toisiimme sekä suomen-, että englanninkielellä.

Seuraavaksi illan ohjelmassa oli Lapinnimen oppilaiden leipomishetki ja Halloween- aiheinen pöydän kattaus ja Mattisen koulun oppilaiden tutustuminen bänditilaan. Bänditila on todella luksusta Mattisen oppilaille, sillä koulullamme oli silloin vain perus rytmisoittimet. Lapinnimen oppilaat leipoivat pizzoja innoissaan ja tarjolla oli myös mm. "veriboolia ja katkenneita käsiä rottien ja kärpästen kera". Leipomisporukalla oli apuna myös oppilaiden vanhempia (5 kpl). Seuraavaksi ruokailimme yhdessä. Ruokailuun osa oppilaista halusi pukeutua Halloween- teeman mukaan ja annoimme heille siihen mahdollisuuden. Ruokailun yhteydessä oppilaat saivat herkutella myös omilla kotoaan tuomilla herkuilla.

Ruokailun jälkeen siirryimme ulos leikkimään lamppupiiloa. Oli todella mukava seurata, miten lapset yhdessä ryntäsivät piiloihin ja hakijat etsivät. -Ollaan koko ilta ulkona pliis! kuului lasten suusta.

Bändiryhmän esitysvideon katsomisen, vapaan ohjelman ja iltatoimien jälkeen tuli hiljaisuus. Osa nukahti heti, mutta muutamilla oli vähän vaikeuksia nukahtaa. Istuessani kylmähköllä lattialla ja silittäessäni kahta poikaa yhtä aikaa uneen, ajattelin, että -Tässä ne ovat ne pohjoisen pojat!

Aamulla oppilaat olivat reippaina korjaamassa patjoja pois ja aamutoimissa. Aamupalan jälkeen oppilaat lähtivät koteihinsa n. 9.30.

Yökoulusta jäi hyvä fiilis ja projekti sai mielestämme hyvän lähtölaukauksen.

Esitysten ja laulujen harjoittelua

Yökoulun jälkeen alkoivat esitysten ja laulujen harjoittelut kouluilla.

Oppilaat pääsivät vaikuttamaan eri maissa tapahtuviin kohtauksiin, sillä keräsimme heiltä ideoita ajatuskarttojen ja sadutuksen avulla.

Projektissa integroimme eri oppiaineita yhteen. Oppilaat mm. valmistivat kuvaamataidossa rekvisiittaa, opettelivat soittamaan nokkahuilulla tarvittavan kappaleen ja soittamaan rumpuja ja tutustuivat eri maihin ja maanosiin internetin ja oppikirjojen avulla. 4-luokkalaiset kirjoittivat oman kohtauksensa käsikirjoituksen täysin itsenäisesti ja saivat sen käännökseen apua opettajalta.

Musiikissa raikuivat englanninkieliset laulut ja lorut. Englannintunneilla käsittelimme projektiin sopivaa sanastoa ja aihepiirejä.

Sitten iski sikainfluenssa-aalto ja joulukiireet. Yökoulusta kertovat aineet saatiin kirjoitettua, mutta muuten Enkkuprojekti pantiin jäihin, muiden kuin laulujen osalta.

Tammikuussa pidimme toisen opettajan kanssa heti palaverin ja sovimme uudet aikataulut. Aikataulun tiivistymisen vuoksi, päätimme jakaa eri maanosat eri kouluille ja harjoittelimme niitä omilla kouluilla (ei yhteisiä väliharjoituksia yhdessä, kuten alun perin oli ajatus)

Välillä pidimme toisen opettajan kanssa "koontipalavereita" ja ti 2.2. Lapinniemen koulu tuli meidän Mattisen koululle vierailulle ja kuvausmatkalle. Päivä kesti 5 tuntia ja oli rankka, mutta antoisa.

Meidän koulu vastasi ruokailusta ja Lapinniemi välipalasta. Koko meidän koulun henkilökunta oli mukana ja tarjosi apuaan kun sitä tarvittiin. Teamwork!

Esityksestä tehtiin dvd, joka katsottiin ensin koululla yhdessä ja sitten vielä vanhempainillassa vanhempien kanssa. Samana iltana se jaettiin oppilaiden koteihin. Olen lähettänyt kopion myös yliopistolle. Dvd:n kannesta ja editoinnista vastasivat kotijoukot. (It's hard to be luokanopettajan's husband ;) )

Kokemuksia ja arviointia

Kokonaisuutena voi sanoa, että projekti oli antoisa itselle ja uskomme sen motivoineen myös oppilaita. Saavutimme asettamamme tavoitteet hienosti. Yhden harjoituspäivän jälkeen oppilaani (poika) sanoi "Tämä oli paras päivä!" Oppilaat saivat varmaan myös elämyksiä ja kokemuksia, jotka toivon heidän muistavan myöhemminkin.

Sosiaalisuuskin kasvoi kun piti toimia ryhmissä, odottaa vuoroaan, ottaa toiset huomioon jne. Projekti muistettiin pitkään ja englannin tunneilla kuului usein “ Mie tiiän tämän, se oli projektissa.”

Opettajan kannalta oli mukava huomata opettajan roolin muuttuminen enemmän ohjaajan suuntaan. Opetusmenetelmänä oli eheyttävä opetus.

Toiset opettajat seurasivat projektin kulkua mielenkiinnolla ja uskon heidän saaneen rohkaisevan kuvan toiminnasta.

Tällainen projekti on täysin mahdollista toteuttaa monenlaisella ja -kokoisella koululla. Resursseja ei tarvita paljon, sitäkin enemmän tahtoa ja yhteistyötä. Se soveltui hyvin myös koulun arkeen, koska luokanopettaja voi helposti vaihtaa oppituntien paikkaa ja pystyy integroimaan eri oppiaineita. Projektin aikana käsiteltiin 3.-4-luokkien opetussuunnitelmaan kuuluvia asioita, mutta esimerkiksi englanninkielessä opittiin paljon muutakin.

Toiminta oli todella oppijalähtöistä ja toiminnallista, mikä innosti erityisesti poikia, mutta eivät tytötkään yhtään valitelleet. Projektin toteutuksessa pystyimme huomioimaan erilaiset oppijat ja heidän vahvuutensa.

Kokeilemamme projekti saattaa saada jatkoa ensi keväänä tai seuraavana syksynä. Oppilaat ovat jo kyselleet asiasta. Nyt kun tiedot ja taidot ovat englannissa karttuneet, voisimme toteuttaa jo vaativammankin projektin.

Projektista ei kerätty jälkikäteen mitään kirjallista palautetta. Ainoa palaute mitä saimme, oli suullinen palaute oppilailta ja vanhemmilta. Seuraavalla kerralla keräämme palautetta oppilailta ja vanhemmilta.

Projektista tehty materiaali: dvd