Tutkiva oppiminen: Järviruokoprojekti

Romppainen Matti ja Siitonen Hannu

Tavoitteet

Kuhan koulun ympäristökasvatusteemana oli järviruoko

 • käsitekartan asioihin perehdytään ja tutkitaan eri luokilla luokkatason mukaisesti
 • asiantuntijoilta pyydetään ohjeita ja tietotaitoa ongelmien ratkaisemiseksi
 • tavoitteena oli selvittää, millainen kasvi järviruoko on, millaisessa ympäristössä se kasvaa ja miten sitä voidaan käyttää hyödyksi

jarviruoko.jpg

Toteutustapa

 • käsitekartan laatiminen yhdessä henkilökunnan, vanhempien ja oppilaiden kanssa
 • tutustumismatkat Sodankylään ruokosuolle (tutustuttiin samalla Kevitsan kaivokseen ja ametistikaivokseen Luostolla) ja Kempeleenlahdelle (ruo’on niittäminen ja ruokosaunan rakentaminen
 • osa käsitekartan aiheista jaettiin luokkien kesken ja jotkut aihepiirit olivat yhteisiä esim. järviruokopoppanan kutominen kangaspuilla
 • eri aihepiirien toteuttaminen tutkivan oppimisen kautta
 • elämyksellinen oppiminen, käsillä tekeminen
 • yhteistökumppaneina oli alan asiantuntijoita
 • paikallinen aihe oli outo sekä oppilaille että opettajille, joten aihepiiri oli haastava kaikille
 • projektin kesto syyslukukausi
 • integrointi: ympäristö- ja luonnontieto, matematiikka, äidinkieli, liikunta, fysiikka, kemia, kuvaamataito, käsityö

jarviruoko2.jpg

Arviointi

 • jatkuva havainnointi
 • järviruokonäyttely joulujuhlassa, yleisön positiivinen palaute

Lisätietoja