Kotiryhmän roolien tehtävät

Ryhmän johtaja:

 • kertoi viikon tehtävät ryhmälleen ja suunnitteli yhdessä ryhmän jäsenten kanssa viikon lukujärjestyksen
 • varmisti, että jokainen ryhmän jäsen oli sitoutunut tehtävään
 • palkitsi ryhmän erilaisin keinoin ja tarvittaessa jakoi sanktioita (esim. laiskanläksy)
 • ilmoitti opettajalle, milloin ryhmä oli valmis oppimistulosten mittaamiseen
 • pyysi opettajalta tai muilta ryhmiltä apua tarvittaessa
 • kehui, kiitti ja kannusti

Avustaja:

 • ohjasi materiaalin ja välineiden hankintaa
 • nouti lisämateriaalia tarvittaessa
 • tarkisti lopuksi, että kaikki materiaali ja välineet oli toimitettu oikeille paikoille
 • kehui, kiitti ja kannusti

Kellokalle:

 • huolehti siitä, että ryhmä tiesi työskentelyn aikataulun
 • piti ryhmän aikataulussa ja piti huolen siitä, että se suoritti tehtävät määräajassa
 • kehui, kiitti ja kannusti

Tsemppari:

 • valvoi ja huolehti, että jokainen osallistui työskentelyyn
 • kehotti haluttomia tai hiljaisia jäseniä myötävaikuttamaan päätöksiin
 • kertoi ryhmän jäsenille, kuinka hyvin jäsenet suoriutuivat tehtävästä, ja kuinka heidän ideansa auttoivat ryhmän työskentelyä
 • kehui, kiitti ja kannusti

(Ryhmäroolit mukaeltu Sahlberg P. ja Leppilampi. A. Yksinään vai yhteisvoimin - teoksen 1994, mukaan)