Mediakasvatus: Metkula-projekti

Haapala Johanna ja Keskitalo Aila

Tavoitteet

Oppilas oppii medialukutaitoja ja kehittyy omien tarinoiden tuottamisessa

Toteutus

Mediakasvatusopiskelijat perehdyttivät opettajat Metkula-verkkotyökaluun ja suunnittelivat oppilaille kokonaisuuden, jonka toteuttivat kolmen päivän aikana. Oppilaat tekivät kuva-animaation tai valitsivat Metkulasta valmiita kuvia, johon yhdistettiin myös ääni. Tämän jälkeen oppilaat sadutettiin aiheesta. Opettajat jatkoivat projektia itsenäisesti siten, että oppilaat tekivät uudet tuotokset, joihin yhdistettiin myös liikettä ja tekstiä. Valmiit animaatiot esitettiin vanhemmille kevätjuhlassa.

Arviointi

Havainnointi, lopullisten tuotosten esittäminen.