Oppilaat toimijoina: Omavalintatunnit

Haapala Johanna, Keskitalo Aila

Oppilaat saivat aamulla tehtävät eri oppiaineista. Osa tehtävistä oli yksilöllisiä, osa pari- tai ryhmätehtäviä. Mukana oli aina myös toiminnallisia tehtäviä. Tehtäviä pystyi tekemään eri tiloissa oppilaan itse valitsemassaan järjestyksessä. Saatuaan tehtävän valmiiksi oppilas kiinnitti tehtävän numeron seinällä olevaan taulukkoon oman nimensä kohdalle.

Tavoitteet

  • kasvattaa oppilaan vastuuta omasta työskentelystään
  • ryhmätyöskentelytaitojen kartuttaminen
  • eri oppiaineisiin kuuluvat opetukselliset tavoitteet
  • opiskelumotivaation lisääminen oppilaan omien valintamahdollisuuksien kautta

Toteutus

Aamulla annoimme oppilaille tehtävät, joista tuli suoriutua päivän aikana. Tehtävät koostuivat lähinnä äidinkielen ja matematiikan aihealueista. Toisinaan mukana oli myös askartelua ja käsitöitä. Oppilaat saivat tehdä työtä omaan tahtiinsa. Tehtävät numeroitiin ja tehtyään valitsemansa tehtävän oppilas vei sitä vastaavan numeron luokan seinällä olevaan taulukkoon. Tehtäviä pystyi tekemään luokan eri tiloissa, käytävällä tai toisessa luokkahuoneessa valintansa mukaan.

Eriyttäminen oli luontevaa sillä valitsimme tehtävät kunkin oppilaan kykyjen ja taitojen mukaan. Pyrimme laittamaan tehtävien joukkoon aina myös toiminnallisia tehtäviä joko saman luokan oppilaan kanssa tai eri luokka-asteella olevan oppilaan kanssa. Omavalintatuntitehtävissä oli myös usein tehtäviä tietokoneella, jonka käyttö on ollut luontevaa toteuttaa omavalinta-tunneilla, jolloin oppilaat tekevät tehtäviä omaan tahtiin. Näin ei ole tarvinnut siirtyä atk-luokkaan vaan luokkamme viisi konetta ovat riittäneet.

omavalinta.jpg

Esikoululaisille järjestimme omavalintatunniksi ns. koritehtäviä. Jokaisella esikoululaisella oli oma pahvilaatikko hyllyssä, johon olimme laittaneet etukäteen päivän aikana tehtäviä juttuja. Tällä tavoin pystyimme eriyttämään myös heitä, eikä kukaan saanut huomautuksia osakseen tulleista toisenlaisista tehtävistä.

Aamu aloitettiin yleensä jollakin yhteisellä osuudella, jonka jälkeen siirryimme omiin tehtäviin. Uuden asian opetuksessa toinen opettaja keräsi ko. ryhmän hetkeksi erikseen opetustuokioon, jonka jälkeen oppilaat saivat aloittaa tehtävien tekemisen edelleen oman valintansa mukaan. Tehtäviä pyrimme laittamaan niin, että niitä riitti pariksi tunniksi. Osalle jäi aikaa myös sulkeutua tähtitaivaan lukunurkkaukseen lueskelemaan tai huilaamaan hetkeksi työurakan jälkeen. Esikoululaisille järjestimme aikaa myös vapaaseen leikkiin koritehtävien jälkeen.

Arviointi

Suullinen kysely oppilaille. Jatkossa tarkoitus toteuttaa oppilaan itsearviointia kaavakkeen avulla.