Eheyttävä opetus, oppilaat toimijoina: Syysprojekti

Haapala Johanna ja Keskitalo Aila

Tavoitteet

 • oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään omaa lähiympäristöään ja luontoa
 • oppilas hankkii tietoa ja saa elämyksiä ja kokemuksia ympäristöstä itse havainnoimalla, kokeilemalla ja tutkimalla
 • oppilas oppii toimimaan ryhmässä ja ilmaisemaan itseään ja mielipiteitään myös kuunnellen ja ottaen toisia huomioon
 • oppilas kehittää kielellistä ilmaisuaan
 • oppilas oppii käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä
 • oppilas kokee onnistumisen elämyksiä ja oppii toimimaan ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla rohkeasti ja luovasti

syysprojekti.jpg

Toteutus

 • kummipuut lähimetsiköstä
 • syysretkiä lähimetsään ja Periläkankaan ja Sissangin laavuille
 • majojen rakentamista retkipaikallapeikkoprojektin työstäminen alkaa luokassa
 • oppilastyöskentelyä väriryhmissä: peikot, peikkojen asunnot itse kerätyistä luonnon materiaaleista, tarinat
 • Peikkometsän hillojen tekeminen keräämistämme marjoista ja lahjoitetuista omenista
 • Peikkometsän kirjan tekeminen ja jakaminen koteihin
 • alakoulun oppilaskonsertti; saaduilla sisäänpääsymaksuilla ostettiin soittimia koululle

Kummipuut

Lähiympäristö ja erityisesti urheilukentän läheltä alkava metsä on ollut yksi parhaista oppimisympäristöistämme. Vuosina 2008–2010 kevääseen saakka luokkamme oppilailla on olleet omat kummipuut. Alun perin kävimme valitsemassa puut, halailimme niitä ja ehkäpä joku kertoi puulle ilojaan ja surujaan. Vähitellen puun ympärille alkoi syntyä majoja tai pieniä asuinalueita. Monta mukavaa hetkeä olemme viettäneet puitten luona. Kummipuu-laulukin syntyi kuin itsestään eräällä puuvierailulla. Vietimme myös majojen tupaantuliaisia metsässä. Oppilaat ovat kirjoitelleet omille kummipuilleen kirjeitä ja puiden ja majojen läheisyydessä on opiskeltu ympäristö- ja luonnontiedon asioita.

Aika aikaa kutakin tuumasimme tänä syksynä. Loppukeväällä alkoi nimittäin jo silloisten kakkosten ja nykyisten kakkosten välillä syntyä puuriitoja, joten tälle syksylle emme ole kummipuita ottaneet. Ehkäpä ensi vuonna palaamme kummipuitten luo uusien oppilaitten kanssa. Toki metsässä olemme edelleen käyneet tutkimassa luonnon ihmeitä ja keräämässä materiaalia.