Luova oppiminen: Teknologiakasvatus

Romppainen Matti ja Siitonen Hannu

Tavoitteet

Alaluokilla teknologian opetuksen tavoitteena on saada oppilaat näkemään teknologian olemassaolo ja oivaltamaan teknologian merkitys arkielämässä, opettaa heitä käyttämään ja hallitsemaan teknologiaa sekä ymmärtämään sen vaikutuksia. Tarkoitus on ohjata koululaiset teknologian vastuullisiksi hyödyntäjiksi ja kehittäjiksi.

Oleellisia ovat mm. innovatiivisuuden, esteettisyyden, moraalin ja kestävän kehityksen näkökulmat. Teknologian opetus ei ole vain jonkin yhden oppiaineen tehtävä, sen tulee sisältyä eri oppiaineisiin ja opetukseen kokonaisvaltaisesti.

teknologiakasvatus2.jpg

Innovaatioprosessi opetusmenetelmänä

Tämä toimii! -prosessi tarjoaa opettajille erinomaisen tavan poikkitieteelliseen ja eheyttävään opetukseen, jossa oppilaiden luovuudelle ja kekseliäisyydelle annetaan aidosti tilaa. Samalla innovaatioprosessi opetusmenetelmänä toteutuu aidoimmillaan. Oppilaille tarjotaan haaste heidän omasta arjestaan. Siihen on mieluisaa sitoutua ja asettaa itse itselleen tavoitteet. Oppilaat ideoivat, pohtivat toteutuksia ja menetelmiä, tekevät kompromisseja, toteuttavat ja testaavat. Innovaatioprosessin toteuttaminen liikkuvaa lelua, päiväkirjaa ja mainosta tehtäessä vaatii ainakin matematiikan, fysiikan, äidinkielen, kuvataiteen, käsityön ja musiikin tietoja sekä taitoja.

Tämä toimii! -prosessissa liikkuvan lelun, mainoksen ja päiväkirjan ideointi, suunnittelu ja valmistaminen ovat monien oppiaineiden innostunutta opiskelua ja mieleenpainuvia elämyksiä arkipäivän teknologian hyödyntämisestä ja kehittämisestä.

Toteutustapa

 • teknologiateollisuus ry:ltä materiaalipaketti
 • prosessi aloitetaan perehtymällä Tämä toimii! –tarinaan
 • työn suunnittelu, ideointi
 • työn toteutus, päiväkirjan teko
 • työn kehittely ja testaus -> työ valmistuu yrityksen ja erehdyksen kautta
 • mainoksen suunnittelu ja teko
 • tuotoksen esittelyn harjoittelu
 • osallistuminen kilpailuun
 • opettaja toimii ohjaajana
 • mitä aihepiiri antaa oppilaalle?
  • sosiaalinen kasvu mm. ryhmäytyminen, toisten huomioonottaminen, itsetuntemuksen kehittyminen, yhteistyötaidot
  • suullinen ja kirjallinen viestintä
  • käden taidot
  • mediakasvatus
  • teknologisen ajattelun kehittyminen

teknologiakasvatus.jpg

Arviointi

 • itsearviointi työn eri vaiheissa
 • tuotoksen testaus
 • toveriarviointi
 • kilpailuarviointi
 • opettaja arvioi työprosessia