Kehittämistoiminta

Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien koulujen ja opettajien kanssa

Opettajille järjestetään yhteisiä seminaareja ja koulutustilaisuuksia 3-4 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi kouluilla vieraillaan esittelemässä tutkimustuloksia sekä suunnittelemassa ja tukemassa koulukohtaista kehittämistyötä. Litteenä olevista tiedostoista löytyvät yhteisten seminaarien ohjelmat.