VEO_hanke_opiskelijat.jpg

VEO-hanke

VEO Europa-projektissa kohderyhmänä ovat opettajat, opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat. Hankkeen tavoitteena on parantaa oppimisen ja opetuksen laatua sekä tukea opettajankoulusta ja jatkuvaa ammatillista kehittymistä.

VEO-sovellusta käyttäen oppitunteja havainnoidaan ja videokuvataan. Videoon merkitään kiinnostavia asioita kuvauksen aikana tai jälkikäteen. Videot tallennetaan VEO-portaaliin ja käytetään reflektion tukena. Videoita voidaan lisäksi jakaa toisten käyttäjien kanssa.

Hankkeessa ovat Suomen lisäksi mukana Iso-Britannia, Saksa, Turkki ja Bulgaria.
Facebook/Twitter

veoeuropa@gmail.com
Facebook: Veo Europa
Facebook: Suomen VEO-käyttäjät
Twitter: @veoeuropa

Yhteistiedot

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Minna Körkkö, tutkija

p. 040 484 4460

Outi Kyrö-Ämmälä, tutkija

p. 040 484 4120

Tuija Turunen, projektinjohtaja

p. 040 484 4124