YHTEYS Yhdessä tekemisen yhteisöt     logo2_sininen_1cm.png

YHTEYS – yhdessä tekemisen yhteisöt -hankkeessa kehitetään vuorovaikutus- ja toimintamalleja kansalaisopistojen, kirjastojen ja yliopistojen välillä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan johdolla. Ideana on luoda verkostomaisesti toimivia aktiiviseen kansalaisuuteen kannustavia yhdessä tekemisen yhteisöjä myös ruohonjuuritasolla eri puolilla Suomea.

Tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista ja kehittää tiedonhankinnan taitoja ja aktiivista kansalaistoimintaa. Samalla pyritään valtakunnalliseen vuorovaikutukseen Suomen eri osien välillä sekä tutkimuksen ja kansalaisaktiivisuuden väliseen vuoropuheluun.

YHTEYS -hanke kestää kaksi vuotta (2013–2014) ja sitä koordinoi Lapin yliopisto. Hanketta johtaa apulaisprofessori, dosentti Sari Poikela. Valtakunnallisina kumppaneita ovat Kansalaisopistojen liitto (KOL) ja Suomen kirjastoseura. Kansalaisopistoista mukana ovat Rovala, Posio, Valkeakoski ja Ahjola Tampereella. Kirjastokumppaneita ovat Rovaniemen ja Valkeakosken kaupunginkirjastot sekä Posion ja Sompion kirjastot. YHTEYS on osa valtakunnallista "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi" -kehittämisohjelmaa, jonka rahoitus tulee Lapin Ely-keskuksen koordinoimana Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.


16112010060.jpg     Lapin yliopiston logo.jpg               sosiaali.jpg  vipuvoimaaEU_rgb.jpg                    ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG