Tarinatuvat

Tarinatupien tarkoituksena on elvyttää sosiaalisen ja kulttuurisen kohtaamisen vanhinta muotoa eli suullista tarinaperinnettä. Kyse ei ole vain elvyttämisestä vaan myös uusien, nykyyhteiskuntaa ja siinä elämistä kuvaavien tarinoiden luomisesta sekä myös digiajan mahdollisuuksien hyödyntämisestä tarinoiden jakamisessa.

Tarinatupien pajatyöskentelyn aikana mahdollistuu ikäpolvien kohtaaminen ja yhteisten merkitysten luominen oppimisen ja kehittymisen tueksi. Hiljaista tietoa menneestä ja nykyisyydestä tuodaan kuuluviin, jäsennetään ja prosessoidaan esitettävään muotoon yhdessä toimien.

Merkityksellisen oppimisen ja yhteisöllisen toiminnan edistäminen tapahtuu paikalliskulttuuria tukien ja yhdessä tekemisen työskentelytapaa kehittäen. Yhteisöllisiä tuotoksia harjoitellaan digitarinoiden avulla, kun tarinankerronnan taitoja kehitetään perinteisiä ja moderneja tekniikkoja hyödyntäen. Apuna käytetään esimerkiksi kameraa, valokuvia tai muita luovia esittämisen keinoja. Kehitettyjä tarinoita esitellään verkoston toimijoiden tiloissa ja valtakunnallisesti internetin välityksellä.

                                                        IMG_0015.jpg