Verkosto

YHTEYS- hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda uusia yhteistyöverkostoja kirjastojen, kansalaisopistojen ja yliopiston välille. Uusien toimintamallien, yhteistyön muotojen ja kumppanuuksien kautta kehitetään yhdessä tekemällä oppimisesta toimintaa. Verkostossa järjestetään seminaareja ja niihin osallistuvat suunnittelevat ja järjestävät kansalaisfoorumeita ja tarinatupia.

Verkoston muodostavat:

Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta                 

Kansalaisopistojen liitto KoL

Suomen kirjastoseura ry

Rovala - Rovaniemen kansalaisopisto

Posion kansalaisopisto

Valkeakoski-opisto

Ahjolan kansalaisopisto

Rovaniemen kaupunginkirjasto

Valkeakosken kaupunginkirjasto

Posion kirjasto

Sompion kirjasto

                                                           Puu.jpg